Medgyesy S. Norbert

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2007 (Történelemtudományok) PPKE

Habilitáció 2015 (Történelemtudományok) PPKE

Kutatási terület

Neveléstörténet és iskolakultúra, barokk iskoladrámák és színlapjaik, népénekek és alkalmazásuk napjainkban:

1997 óta folyamatos részvétel a Régi Magyar Drámai Emlékek című könyvsorozat (MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoport és Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest) kritikai szövegkiadási és forráskutatási munkájában (RMDE XVIII. század Ferences iskoladrámák-sorozat), amely jelenleg a XVIII. századi csíksomlyói ferences misztériumdrámák szövegét jelenti.

2010 óta: a hazai, XVII–XVIII. századi nyomtatott és kéziratos iskoladráma-színlapok (periochák) teljes feltárása, adattárának elkészítése és kritikai kiadásának előkészítése. A XVII–XVIII. századi hazai történelemoktatás és az iskolai színjátszás, továbbá a korabeli világi mecenatúra kapcsolatának elemzése a feltárt korabeli színlapok alapján.  A klasszikus iskolakultúra színpadi és énekelt műfajainak alkalmazása napjaink oktatásában: iskoladrámák, népi játékok, históriás énekek, epikus népénekek.


Perenye község néphagyománya és Velem–Szent Vid újkori kultuszformái:

1995 óta végzett rendszeres helyi, saját néprajzi és népzenei gyűjtés alapján a vasi Perenye község XVI–XIX. századba visszanyúló néphagyományának rendszerezése, forrásainak feltárása, kottás és hangzó formában való kritikai és népszerűsítő kiadása. 2019 óta a vasi Velem Szent Vid-búcsújáróhely és régiója XVII–XX. századi kultusztörténetének felkutatása és elemzése.


Lajtha László Sopron és Vas megyei népénekgyűjtései, rendszerezése és hangzó anyag kiadása:

A Lajtha László zeneszerző és népzenekutató vezette Népzenekutató Csoport által az 1950-es és 1960-as években Sopron és Vas megyék területén gyűjtött XVII–XVIII. századi eredetű; évköri, búcsújáró és halottvirrasztó népénekek, bakternóták, valamint jeles napi dramatikus szokások történeti földrajzi, liturgikus, paraliturgikus, művelődés-, irodalom- és zenetörténeti rendszerezése, elemzése, továbbá oktatási céllal hangzó anyag kiadása (2020 nyarától)


Témakiírások

Bővebben →


Témavezetések

Bedők Péter

Bús Péter János

Demjén Balázs Ádám

Fogl Krisztián Sándor

Sebestyén István Elemér

Sztankovszky Varsány


Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Teleki Fruzsina (50%)

Hürkeczné Pályi Brigitta


Fokozatot szerzettek

Godena Albert


Folyamatban levő doktori cselekmények

Szuly Rita

 

Tagság tudományos testületekben

 • BTK Irodalomtudományi Intézet, Régi Magyar Dráma Kutatócsoport (1999–)
 • PPKE Nevelés- és Oktatástörténeti Kutatócsoport tagja (2017–)
 • PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, Régió- és Politikatörténeti Műhely vezetője (2019–)
 • A PPKE BTK Kari Tudományos Diákkör (TDK) Humán Tudományi Szekció elnöke 2019-től; bővebben →
 • Forráskiadások felelevenítése hallgatókkal: a Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK) alapítása (2002) és vezetése, bővebben →
 • Magyar Egyházzenei Társaság tagja (1997–)


Díjak, kitüntetések

 • XIII. OTDK Miskolc, Humántudományi Szekció, Régi magyar irodalom alszekció: II. helyezés (1997. március)
 • XLIV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat (Néprajzi Múzeum, Budapest): II. helyezés (1997. május)
 • XIV. OTDK Pécs, Humántudományi Szekció, Régi magyar irodalom alszekció: I. helyzés (1999. március)
 • Pro Scientia Aranyérem (MTA, Budapest, 1999. november 2.)
 • Kopits-ösztöndíj: PPKE BTK, Piliscsaba, 1999. május
 • Kitüntető oklevél klasszikus egyházzenei művek bemutatásáért (Magyar Kultúra Napja, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr, 2006)
 • MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2010–2013)
 • MTA Bolyai Emléklap, Budapest, 2014. július 2.
 • Perenye Község Díszpolgára (2012)
 • Az Év Tanára – Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata (2012)
 • MMA Elismerő Oklevél: a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata a magyar művészeti oktatásért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként az MMA Elismerő Oklevelében részesítette. (Budapest, 2016. június 7. Az oklevelet átadta: Dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozat vezetője)
 • Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészeti Ösztöndíj Program (2020–)


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Medgyesy S. Norbert Győrött született 1977-ben. Piliscsabán, a PPKE BTK történelem szakán tanít 2001 óta, jelenleg habilitált egyetemi docensként. 2017 óta az új Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszéket irányítja. A kari TDK Humán Tudományi Szekció, a Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság- Régió- és Politikatörténeti Műhely és 2002 óta a saját alapítású, tanítványaiból álló Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK) szakmai vezetője. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék óraadó tanára és a BTK Régi Magyar Drámakutató Csoport tagja.


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

 

2020.07.30.

x