Mezei Balázs

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1992 (Filozófiai tudományok) IAP-MTA

DSc 2006 (Filozófiai tudományok) MTA


Kutatási terület

 1. Vallástudomány, vallásfilozófia, vallástörténet
 2. A teológia és a filozófia határkérdései
 3. Politikafilozófia (etika és politika, vallás és politika)
 4. A fenomenológia történeti és rendszeres problémái
 5. A szépirodalom és a tudomány történeti és elméleti kapcsolatai


Témakiírások

 • Vallástudomány
 • Vallásfilozófia
 • Filozófiatörténet
 • Fenomenológia
 • Politikai etika
 • Államelméletek
 • Szépirodalom és filozófiaTémavezetések

Enyedi Tamás (50%)

Lovas Miklós Oszkár 

Virgo-Úsz Cecília

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Lovas Miklós Oszkár

Fokozatot szerzettek

Folyamatban levő doktori cselekmények

Enyedi Tamás (50%)

Tagság tudományos testületekben

 • Magyar Vallástudományi Társaság (alelnök)
 • Magyar Filozófiai Társaság (szekcióvezető)
 • Magyar Szent Tamás Társaság
 • Illuminating Modernity (könyvsorozat, Bloomsbury): szerkesztőségi és kutatásvezető tagság
 • Phänomenologie (C. Winter Verlag, Heidelberg): szerkesztőbizottsági tag
 • Libri Nigri/Libri virides (Traugott Bautz Verlag): szerkesztőbizottsági tag
 • Századvég: szerkesztőbizottsági tag
 • Fides et ratio (könyvsorozat-vezető, Szent István Könyvkiadó, Budapest)


Oktatott órák tematikái

Lásd az aktuális honlap-bejegyzéseket


Rövid CV

Mezei Balázs filozófus, irodalmár. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tagja a Magyar Vallástudományi Társaság elnökségének. Számos díj, ösztöndíj birtokosa. Nemzetközi szerkesztőségek, ill. kutatási programok résztvevője. 1960-ban született Pestszenterzsébeten. Az 1980-as évek közepétől szépirodalmi publikációkkal, műfordításokkal jelentkezett. Horatius- és Claudianus-fordításaival nívódíjat nyert, majd részt vett az Újhold-évkönyv elindításában. 1988-tól külföldön folytatta tanulmányait, 1993-ban doktori fokozatot szerzett. Az 1990-es években hozzájárult az ELTE BTK filozófiai doktoriskolájának kiépítéséhez, miközben több filozófiai munkát tett közzé idehaza és külföldön. Elmélyülten foglalkozott a fenomenológiával, ezen a téren több úttörő munkát, fordítást publikált különösen a vallás és a fenomenológia kapcsolatáról. Egyik fontos területe a szépirodalmi és a filozófiai gondolkodás viszonyának elemzése. Főbb kötetei: Horatius-fordítások (1984); Claudianus költeményei (1988); Vakfolt (versek, 1990); World and Life-World: Aspects of the Philosophy of Edmund Husserl (1995); Zárójelbe tett Isten -- Edmund Husserl és egy fenomenológiai prototeológia alapjai (1997); Fenomenológia és hermeneutika (1997); Brentano: An Essay on the History of Philosophy (társszerzővel, 1998); A lélek és a másik: Jan Patocka és a fenomenológia (1998); Ezüstkor (versek, 2001); Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések (ford., 2000); Fénelon, Francois: Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól (ford., 2002); Vallás és hagyomány (tanulmányok, 2003); Vallásbölcselet. A vallás valósága, I-II (2004); Ezredvégi számvetés. Esszék a vallásról (2005); Mámordal. Az An die Freude új magyar fordítása (műfordítás, jegyzetekkel és tanulmánnyal, 2006); Mai vallásfilozófia (2010); Molnár Gyula emlékkönyv (szerk., 2011). Karácsony az Andok felett (esszék, 2010); Religion and Revelation after Auschwitz (2013). Illuminating Faith: An Invitation to Theology (társszerzőkkel, 2015); Lázadás a modernitás ellen: Dokumentumok Molnár Tamás pályájához (2015). Előkészületben: Christian Wisdom Meets Modernity (társszerzőkkel, 2016); Radical Revelation: A Philosophical Approach (előkészületben, 2016).


Publikációs lista (MTMT)

Összes bejegyzett publikációk száma: 212

Összes bejegyzett független hivatkozások száma: 306


ODT adatlap

x