Őze Sándor

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1996 (Történelemtudományok) MTA
CSs 1996 (Történelemtudományok) MTA

Dsc 2014 (Történelemtudományok) MTA

Kutatási terület

Új- és Legújabbkori eszmetörténet, különös tekintettel Közép- és Dél-Kelet-Európa felekezeteire és népeire. (Felekezet és identitás témakör)


Témakiírások

Felekezet és identitás az újkori Európában és Magyarországon

A jelentkezőnek bizonyságot kell tenni arról, hogy jártas az újkor európai és magyarországi eszme és művelődéstörténetében, annak tárgyában és módszertanában. Nagy súlyt helyezünk arra, hogy a jelentkezők képesek legyenek az egyes kulturális elemeket, jelenségeket a szűkebb illetve tágabb európai összefüggésrendszerbe ágyazva értelmezni, felismerni. Az eszme és művelődéstörténet terén a magyarországi nem magyar ajkú népesség kulturális teljesítményét kiemelten tárgyaljuk. Érdekel bennünket, hogy a jelentkező mennyire tájékozott a konfesszionalizálódás, a katolikus megújulás korszakainak Magyarország kulturális életére gyakorolt hatásaiban,a művelődést alakító, közvetítő, befogadó és recipiáló jeles európai és magyarországi személyek munkásságában és életművében.


Témavezetések


Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Balázs József

Bojtos Anita
Csízi Katalin
Horváth Gábor
Kováts Péter
László Anikó
Teleki Fruzsina (50%)

Tulok Péter


Fokozatot szerzett hallgatók
Adamczyk Bogdan (2014)
Kálmán Péter Peregrin (2014)
Polyák MAriann (2013)
Asztalos Bernadett (2011)
Sziráki Szilvia (2011)
Guitman Barnabás (2010)
Kovács Bálint (2010)
Kovács Eszter (2009)
Szilágyi Csaba (2003)


Folyamatban levő doktori cselekmények
Kovács Katalin Anita


Várható védések

Baucsek Csaba
Kránitz Péter Pál (50%)
Simon Erzsébet


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

1982-88 között az ELTE BTK magyar-történelem közép- és koraújkori speciális tanulmányok szakán tanultam. 1989-ben a KLTE Régi Magyar Irodalom tanszékén tanítottam mint tanársegéd. 1990-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Osztályára kerültem. 1994-95-ben DAAD ösztöndíjasként a müncheni Südost-Institut-ban dolgoztam. 1995-től az Eötvös Collegium kuratóriumi tagja vagyok. Az 1995-96-os tanévtől a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanítok.


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x