Rácz György

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2001 (Történelemtudományok) Debreceni Egyetem


Kutatási terület

Magyarország középkori története, levéltári forrásainak gyűjtése, adatbázisba építése (elektronikus és digitális forráskiadás, levéltári adatbázisok).  Klasszikus történeti segédtudományok: oklevél-, pecsét- és címertan, valamint középkori magyar egyháztörténet, társadalomtörténet, család- és településtörténet.


Témakiírások

Középkori magyarországi település- és családtörténeti kutatások


Témavezetések

Eddigi doktoris hallgatók


Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Csermelyi József

Vajk Borbála Krisztina


Fokozatot szerzett hallgatók

Szaszkó Elek

Neumann Tibor


Folyamatban levő védések


Várható védések

Labancz Dóra (50%)


Tagság tudományos testületekben

Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottság, titkár (2011-)
Magyar Történelmi Társulat - választmány tagja
Magyar Levéltárosok Egyesülete - választmány tagja
International Centre for Archival Research, alapító tag, 2008-2012 magyarországi alelnök
Turul, főszerkesztő (2010-től)
Rubicon, szerkesztőség tagja


Díjak, kitüntetések

Pauler Gyula-díj (2010)
Ember Győző-díj (2011)


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

1967-ben született, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 1985-ben. Az ELTE-BTK-n végzett történelem-magyar szakon (1991) Eötvös kollégistaként. 1991-től az Országos Levéltárban dolgozik, a középkori oklevelek számítógépes adatbázisát készíti, 2007-től a középkori gyűjtemény őre. 1994–1997 a KGRE-BTK-n tanít, 1996-tól a PPKE-BTK-n (2003-tól docens). PhD (2001, Debreceni Egyetem, Történettudomány).


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x