Rozsnyai József

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2012 (Művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok) ELTE

Kutatási terület

 

Témakiírások

Az építészeti forma, mint a vizuális emlékezet forrása, 1850-1945 

Az építészéletmű, mint a történelem hű tükre, 1850-1945

 

Témavezetések

 

Paár Eszter Szilvia

Juhász Gabriella

 

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Fokozatot szerzettek

Folyamatban levő doktori cselekmények

Várható védések 

Díjak, kitüntetések

Oktatott órák tematikái

Rövid CV

2002-ben védtem meg diplomámat az ELTE BTK Művészettörténet szakán. 2002-2005 között az ELTE Művészettörténeti doktori iskola hallgatója voltam. 2002-2010 között a Hild-Ybl Alapítványban művészettörténészként dolgoztam. 2005-től megbízott előadóként, 2010-től egyetemi tanársegédként, majd 2013-tól adjunktusként tevékenykedem a PPKE BTK Művészettörténet Tanszékén. 2012-ben PhD fokozatot szereztem az ELTE Művészettörténeti doktori iskolájában.

 

Publikációs lista (MTMT)

ODT adatlap

x