Schmidt Mária

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1999 (Történelemtudományok) ELTE


Kutatási terület

A magyar zsidóság története 1918-tól Magyarország története a diktatúrák alatt Diktatúrák a XX. században


Témakiírások

Diktatúrák és demokráciák

Kommunizmus, nemzeti szocializmus, fasizmus. Különbözőségek, azonosságok
Ókori demokrácia és modern demokrácia. Különbözőségek, azonosságok


A 20. század főbb töréspontjai

A reál politika és az ideológia ütközése az I. Világháborúban és a II. Világháborúban illetve a Hidegháború időszakában


Ideológia és legitimáció a 20. században

A legfontosabb szellemi áramlatok.
A legitimáció természete.


Témavezetések

Eddigi doktoris hallgatók


Abszolutóriumot szerzett hallgatók


Csurka Dóra

Vetési Dániel


Fokozatot szerzett hallgatók

Máthé Áron (50%)


Folyamatban levő védések


Várható védések


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések

2001 A Francia Köztársasági Érdemrend parancsnoki fokozata

2004 Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztje (Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség adománya)

2004 A Lengyel Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje

2006 Polgári Magyarországért díj (Adományozó a Polgári Magyarországért Alapítvány)

2008 Ukrajna érdemrendje

2010 Bene Merito kitüntetés Lengyelország pozícióját a nemzetközi színtéren erősítő tevékenysége elismeréséért (a Lengyel Köztársaság külügyminisztere adományozta.)

2011 Lengyel Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztje

2011 A Budapesti Román Kulturális Intézet Kulturális Nívódíja

2012 Ukrán Jubileumi Emlékérem

2012 „Múltunk közös lesz a jövőben is", a Fővárosi Cigány Önkormányzat díja

2014 Széchenyi-díj


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

1978 történelem-német szakos tanári diploma megszerzése (ELTE BTK)

1985 bölcsészdoktori cím megszerzése történelemből (ELTE BTK)

1999 PhD fokozat megszerzése történelemből (ELTE BTK)

2005 történelemtudományok habilitált doktora cím megszerzése (ELTE BTK)

2010 egyetemi tanári kinevezés (PPKE BTK)

Szakmai pályafutás:

1978-1996 szellemi szabadfoglalkozású

Oktatói tevékenység:

1996-2000 egyetemi adjunktus (PPKE BTK Történettudományi Intézet)

2000-2010 egyetemi docens (PPKE BTK Történettudományi Intézet)

2002- Történettudományi Doktori iskola témakiírója (PPKE BTK)

2010- egyetemi tanár (PPKE BTK Történettudományi Intézet)

2013- Politikaelméleti Doktori Iskola törzstagja (PPKE BTK)

Egyéb szakmai tevékenység:

1998-2002 miniszterelnöki főtanácsadó

1999- főigazgató, XX. Század Intézet

2000- főigazgató, XXI. Század Intézet

2002- főigazgató, Terror Háza Múzeum

2013- a Kommunizmus Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet (IICCMER) Tudományos Bizottságának tagja


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x