Türk Attila

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2011 (Történelemtudományok) SZTE

Kutatási terület

A korai magyar történelem („magyar őstörténet") történeti és régészeti hátterének vizsgálata az Urál és a Kárpátok között (Kr.u. 4–10. század). A honfoglalás kori anyagi műveltség keleti kapcsolatrendszere és történeti értékelése. A Kárpát-medencében megtelepedett keleti nomád népek (szkíták, szarmaták, avarok, besenyők, kunok, jászok) története az új hazai és eurázsiai eredmények kitekintésében.

Témakiírások

A korai magyar történelem („magyar őstörténet") történeti és régészeti problematikája

A honfoglalás kori régészet aktuális kérdései, különös tekintettel a keleti kapcsolatok kérdésére

Témavezetések

Füredi Ágnes

Szücsi Frigyes

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Fokozatot szerzettek

Folyamatban levő doktori cselekmények 

Tagság tudományos testületekben

2006– Magyar Régész Szövetség, alapító tag
2009– Magyar Bizantinológiai Társaság, alapító tag
2012– International Committee of Finno-Ugric Congresses, magyar elnökségi tag
2013– MTA Köztestületi Tag

Díjak, kitüntetések

2012: Kristó Gyula-díj

Oktatott órák tematikái

Rövid CV

Publikációs lista (MTMT)

ODT adatlap

x