Tusor Péter

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2001 (Történelemtudományok) ELTE

Habilitáció 2012 (Irodalom- és kultúratudományok) SZTE

DSc 2014 (Történelemtudományok) MTA


Kutatási terület

Magyarország kora újkori egyház-, diplomácia-, politika- és művelődéstörténete, a vatikáni magyar kutatások historiográfiája


Témakiírások

Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatai a 16-20. században

Intézmények: nunciatúra, római magyar agenzia, bíboros-protektorátus; az Államtitkárság, egyes kongregációk magyar anyaga; a kapcsolatrendszer hazai forrásai és feldolgozásuk, vatikáni magyar kutatások historiográfiája


Pápaság- és egyházellenes jelenségek az európai történelemben


Magyar egyházi intézménytörténet (16-20. század)

Egyházmegye- és plébániatörténet


A tridenti püspökideál és az újkori katolicizmus magyar képviselői a 16-20. században

Kora újkori 19--20 századi főpap-biográfiák, proszopográfiai elemzések


Témavezetések

Eddigi doktoris hallgatók


Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Beke Péter
Rétfalvi Balázs
Szvorényi Róbert


Fokozatot szerzett hallgatók

Tóth Krisztina


Folyamatban levő védések


Várható védések

Jávor Miklós
Ézsöl István
Fazekas Ibolya (50%)


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x