Varga J. János

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1979 (Történelemtudományok) MTA

DSc 2003 (Történelemtudományok) MTA


Kutatási terület

  • Általában a 16-17. századi magyar társadalom-, gazdaság-, diplomácia-, had- és művelődéstörténet.
  • Szűkebben az Oszmán Birodalom elleni háborúk a 17. század második felében és a 18. század elején, továbbá a Magyar Királyság új berendezése a török kiűzése után.
  • Újabban a Felső-magyarországi rendi társadalom (nemesség, szabad királyi városi polgárság, kiváltsággal rendelkező katonarétegek) vizsgálata, amely választ adhat a Bocskai Istvántól II. Rákóczi Ferencig terjedő évszázad egyik fő kérdésére: Miért a Felső-magyarországi 13 vármegye vált a Habsburg ellenes rendi-vallási mozgalmak kiinduló pontjává és támaszává? Milyen szerepet játszott ebben az Erdélyi Fejedelemség, a Magyar- és a Lengyel Királyság?


Témakiírások

A Magyar Királyság berendezése a török kiűzése után. Kollonich Lipót és az Einrichtungswerk

Az országegyesítés nemzeti programja és Thököly Imre

A főúri udvari kultúra a 16-17. században. A Batthyányak, a Nádasdyak és az Esterházyak

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok


Fokozatot szerzettek

Kas Géza


Folyamatban levő doktori cselekmények

 

Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV


Publikációs lista


ODT adatlap

x