Vass Lóránt

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2013 (Történelemtudományok) „Babeș-Bolyai" Tudományegyetem 

 

Kutatási terület

Római provinciális régészet
A Római Birodalom mindennapi élete, anyagi kultúrája (faragott csonttárgyak, fémből és egyéb tárgyakból készült kisleletek).
Kisleletek kontextuális értelmezése, ezek társadalmi és gazdasági vetületei
Dacia római provincia régészete (anyagi kultúrája, keleti limes-szakasza, Porolissum)
Aquincum tárgyi kultúrája
Az aquincumi villakörzet topográfiai kutatása
Csontfaragás, csontipar a római korban

 

TémakiírásokA római kori Dacia provincia történeti és régészeti kutatása, különös tekintettel a kézművességre, gazdasági életre, kultúrára és mindennapi életre (Kr.u. 2-3. század).

Általános és egyedi jellegzetességek a római provinciális régészetben. Módszertani és értelmezési kihívások a római anyagi kultúrában a Kr.u. 2-3. században az újabb régészeti és interdiszciplináris kutatások eredményének függvényében.

Témavezetések


Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

 

Fokozatot szerzettek

Folyamatban levő doktori cselekmények

 

Tagság tudományos testületekben

Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestületének tagja

Pósta Béla Erdélyi Magyar Régészeti Egyesület tagja

Pulszky Társaság. Magyar Múzeumi Egylet tagja

Díjak, kitüntetések

Oktatott órák tematikái

Rövid CV

Publikációs lista (MTMT)

ODT adatlap

x