Tantárgyleírások

2018/19-es tanévtől
I. félév
Közoktatási vezető

BT-PSZ-6020 Közigazgatási ismeretek: Az oktatásügy irányítása. Tanügyigazgatás, Közgazdaságtan (tételek)     (jegyzet-Tanügyigazgatás)       (jegyzet-Közgazdaságtan)                                                                                                                                                  BT-PSZ-6210 Pedagógiai kutatás, mérések, értékelések a közoktatásban
BT-PSZ-6320 A pedagógus munkája, pedagógus szerepek - tréning
BT-PSZ-6520 Sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése
BT-PSZ-6600 Köznevelési intézmények és környezetük (Iskolarendszerek, Oktatáspolitika, Európai oktatás, Felekezeti iskolák)
BT-PSZ-6710 Intézményműködés és intézményvezetés a gyakorlatban 1.

Mentor
BT-PSZ-6000 Közigazgatási ismeretek: Az oktatásügy irányítása. Tanügyigazgatás, Közgazdaságtan (tételek)
BT-PSZ-6200 Pedagógiai kutatás, mérések, értékelések a közoktatásban
BT-PSZ-6300 A pedagógus munkája, pedagógus szerepek - tréning
BT-PSZ-6500 Sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése
BT-PSZ-6600 Köznevelési intézmények és környezetük (Iskolarendszerek, Oktatáspolitika, Európai oktatás, Felekezeti iskolák)
BT-PSZ-6700 Intézményműködés és intézményvezetés a gyakorlatban 1.

Tanügyigazgatási szakértő
BT-PSZ-6010 Közigazgatási ismeretek: Az oktatásügy irányítása. Tanügyigazgatás, Közgazdaságtan (tételek)
BT-PSZ-6210 Pedagógiai kutatás, mérések, értékelések a közoktatásban
BT-PSZ-6310 A pedagógus munkája, pedagógus szerepek - tréning
BT-PSZ-6510 Sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése
BT-PSZ-6600 Köznevelési intézmények és környezetük (Iskolarendszerek, Oktatáspolitika, Európai oktatás, Felekezeti iskolák)
BT-PSZ-6710 Intézményműködés és intézményvezetés a gyakorlatban 1.

Fejlesztőpedagógus
BT-PSZ-6030 Közigazgatási ismeretek: Az oktatásügy irányítása. Tanügyigazgatás, Közgazdaságtan (tételek)
BT-PSZ-6330 Pedagógiai kutatás, mérések, értékelések a közoktatásban
BT-PSZ-6320 A pedagógus munkája, pedagógus szerepek - tréning
BT-PSZ-6530 Sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése
BT-PSZ-6710 Intézményműködés és intézményvezetés a gyakorlatban 1.
BT-PSZ-7600 A fejlődés, fejlesztés életkori és egyéni sajátosságai. A nevelés és oktatás pszichológiai kérdései
BT-PSZ-7610 A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók

 II. félév
Közokatási vezető
BT-PSZ-6110 Stratégiai tervezés
BT-PSZ-6420 Integráció, szegregáció, sajátos nevelési igényűek pedagógiája
BT-PSZ-6820 Köznevelési rendszer és az intézmény mint szervezet
BT-PSZ-6910 Intézményműködés és intézményvezetés a gyakorlatban 2
BT-PSZ-7450 Szervezeti és pedagógiai kommunikáció - tréning
BT-PSZ-7460 Konfliktuskezelés-tréning

Mentor
BT-PSZ-6100 Stratégiai tervezés
BT-PSZ-6400 Integráció, szegregáció, sajátos nevelési igényűek pedagógiája
BT-PSZ-6800 Köznevelési rendszer és az intézmény mint szervezet
BT-PSZ-6900 Intézményműködés és intézményvezetés a gyakorlatban 2
BT-PSZ-7030 A mentori munka módszertana

Tanügyigazgatási szakértő
BT-PSZ-6110 Stratégiai tervezés
BT-PSZ-6410 Integráció, szegregáció, sajátos nevelési igényűek pedagógiája
BT-PSZ-6810 Köznevelési rendszer és az intézmény mint szervezet
BT-PSZ-6900 Intézményműködés és intézményvezetés a gyakorlatban 2
BT-PSZ-7260 A pedagógus tanórai munkájának megfigyelése, a kompetenciaértékelés módszertana
BT-PSZ-7270 Szervezési technikák (folyamattervezés, kulcsesemény-terv, mérföldkőterv stb.)

Fejlesztőpedagógus
BT-PSZ-6100 Stratégiai tervezés
BT-PSZ-6430 Integráció, szegregáció, sajátos nevelési igényűek pedagógiája
BT-PSZ 6920 Intézményműködés és intézményvezetés a gyakorlatban 2
BT-PSZ-7620 A pedagógiai szakterületek kapcsolata az egyéb, gyermekellátásban szereplő intézményekkel
BT-PSZ-7630 A szakterület jogi vonatkozásai. A gyermekek jogai
BT-PSZ-7710 Bevezetés az iskolai fejlesztőpedagógia módszertanába
BT-PSZ-7750 Bevezetés az óvodai fejlesztőpedagógia módszertanába

III. félév
Közoktatási vezető
BT-PSZ-7400 Tanügyigazgatás
BT-PSZ-7420 Adatvédelem és információs műveltség (Digitális pedagógia)
BT-PSZ-7470 Alkalmazott vezetéselmélet
BT-PSZ-7480 Tanügyigazgatás a gyakorlatban (Iskolavezetési technikák, Iskolamarketing)
BT-PSZ-8810 Szakdolgozati szeminárium

Mentor
BT-PSZ-7000 Mentori szerepek és feladatok
BT-PSZ-7050 Pszichológia mentoroknak
BT-PSZ-7020 Adatvédelem és információs műveltség a mentori munkában (Digitális pedagógia)
BT-PSZ-7060 A mentori munka esetpéldái, mérés értékelés a mentori munkában
BT-PSZ-8810 Szakdolgozati szeminárium

Tanügyigazgatási szakértő
BT-PSZ-7200 Szakértői szerepek és feladatok
BT-PSZ-7240 A pedagógiai szakmai ellenőrzés és a pedagógusminősítés eljárásrendje
BT-PSZ-7250 A szakértői munka esetpéldái (óramegfigyelés, interjú, intézményi dokumentumok elemzése, szakmai beszélgetés, portfólió értékelés, védés) - tréning
BT-PSZ-8810 Szakdolgozati szeminárium

Fejlesztőpedagógus
BT-PSZ-7640 Testséma, percepciófejlesztés
BT-PSZ-7650 Terápiás módszerek: mese, zene, rajz terápiás szerepe és lehetőségei
BT-PSZ-7660 Esetmegbeszélés
BT-PSZ-7680 A mozgás mint a prevenciós fejlesztés fő területe
BT-PSZ-8810 Szakdolgozati szeminárium

IV. félév
Közoktatási vezető
BT-PSZ-7410 Pedagógia és etika a vezető munkájában
BT-PSZ-7430 Vezetői, tanácsadói és mentori kompetenciafejlesztés -emberi erőforrás fejlesztése - tréning
BT-PSZ-7440 Szakértés és szaktanácsadás a köznevelésben -tréning
BT-PSZ-7490 Intézménygazdálkodás
BT-PSZ-7500 Szervezési technikák (folyamattervezés, kulcsesemény-terv, mérföldkőterv stb.)
BT-PSZ-7510 Tanulástechnika
BT-PSZ-7520 Felnőttképzési akkreditáció és szervezés
BT-PSZ-8820 Szakdolgozati konzultáció
BT-PSZ-8830 Szakdolgozat
BT-PSZ-5000 Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés záróvizsga

Mentor
BT-PSZ-7010 Pedagógia és etika
BT-PSZ-7040 Szakértés és szaktanácsadás a köznevelésben -tréning
BT-PSZ-7070 A pedagógus tanórai munkájnak megfigyelése, a kompetenciaértékelés módszertana
BT-PSZ-7080 Szervezési technikák a felnőttképzésben
BT-PSZ-7090 Felnőttképzési akkreditáció és szervezés
BT-PSZ-7100 Tanulástechnika
BT-PSZ-8820 Szakdolgozati konzultáció
BT-PSZ-8830 Szakdolgozat
BT-PSZ-5000 Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés záróvizsga

Tanügyigazgatási szakértő
BT-PSZ-7010 Pedagógia és etika
BT-PSZ-7210 Adatvédelem és információs műveltség a szakértői munkában (Digitális pedagógia)
BT-PSZ-7220 A szakértői munka módszertana
BT-PSZ-7230 Szakértés és szaktanácsadás a köznevelésben -tréning
BT-PSZ-7100 Tanulástechnika
BT-PSZ-8820 Szakdolgozati konzultáció
BT-PSZ-8830 Szakdolgozat
BT-PSZ-5000 Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés záróvizsga

Fejlesztőpedagógus
BT-PSZ-7670 Értelmi fejlettség, tanulási képességek mérése
BT-PSZ-7700 Az értelmi fejlődés főbb koncepciói és jellemzői iskoláskorban.Differenciálás az iskolában
BT-PSZ-7720 Diagnosztika és differenciálás az iskolában
BT-PSZ-7730 Adaptivitás az iskolapedagógiai gyakorlatban
BT-PSZ-7740 Az értelmi fejlődés főbb koncepciói és jellemzői óvodáskorban. Differenciálás az óvodában
BT-PSZ-7760 Diagnosztika és differenciálás az óvodában
BT-PSZ-7770 Adaptivitás az óvodapedagógiai gyakorlatban
BT-PSZ-8820 Szakdolgozati konzultáció
BT-PSZ-8830 Szakdolgozat
BT-PSZ-5000 Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés záróvizsga

2017/18-as tanévtől

III. félév
BT-PSZ-3010 Kommunikációs tréning
BT-PSZ-3050 Új feladatok a köznevelésben
BT-PSZ-3060 Pedagógia és etika
BT-PSZ-4830 Speciális kollégium (szakdolgozat előkészítés)

Közoktatási vezető szakirány
BT-PSZ-3070 Intézménygazdálkodás
BT-PSZ-3110 Vezetéselmélet
BT-PSZ-3120 Szervezetfejlesztés

Tanügyigazgatási szakértő szakirány
BT-PSZ-3110 Vezetéselmélet
BT-PSZ-3120 Szervezetfejlesztés
BT-PSZ-3150 Szakértői munka

Mentor szakirány
BT-PSZ-3270 Tantervelmélet, tartalmi szabályozás
BT-PSZ-3190 A mentori munka pszichológiája
BT-PSZ-3330 A mentori munka pedagógiája

IV. félév
BT-PSZ-4030 Vezetői, tanácsadói és mentori kompetenciafejlesztés
BT-PSZ-4040 Az oktatás és a nevelés komplex problémái
BT-PSZ-4050 Tanítás- és tanulásmódszertan
BT-PSZ-4840 Szakdolgozati szeminárium

Közoktatási vezető szakirány
BT-PSZ-4000 Szigorlat
BT-PSZ-4110 Iskolavezetési technikák
BT-PSZ-4120 PR+marketing

Tanügyigazgatási szakértő szakirány
BT-PSZ-4000 Szigorlat
BT-PSZ-4130 Pedagógiai ellenőrzés
BT-PSZ-4140 Pedagógiai mérés, értékelés

Mentor szakirány
BT-PSZ-4160 Tantervi és vizsgakövetelmények
BT-PSZ-4210 Andragógia
BT-PSZ-4300 Szigorlat

BT-PSZ-4500 Szakdolgozat (témakörök)
BT-PSZ-5000 Záróvizsga

                        Javaslatok a prezentáció készítéséhez

 

 

x