Általános mediáció (közvetítés)

Létesítési határozati szám: OH-FHF/604-5/2009

Indítási határozati szám: OH-FHF/604-6/2009

A képzésért felelős oktató: Szabóné Bánfalvi Katalin

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Általános mediátor

A képzés célja,  hogy a résztvevők, alkalmassá váljanak a különböző szakterületeken konfliktusban álló felek közötti közvetítésére. Olyan készségeket és eljárásokat sajátítanak el, amelyek segítik közösségi és magánéletük során felmerülő konfliktusok hatékony és hosszú távú megoldását.
Képzésünk eredményeképpen megszerzett készségek alkalmassá teszik a résztvevőket, hogy a KIM által vezetett közvetítői listára bekerüljenek és a vitákban szakképzett mediátorként közreműködjenek.
A képzésünkre jellemző, hogy kompetenciaalapú tudást biztosít, módszerspecifikus és gyakorlatorientált. Az oktatók elkötelezettek a minőségi képzés és az értékálló tudás biztosítása iránt.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák: Az elméleti és gyakorlati képzésben felsorolt témákban.

Képzési terület: Gazdaságtudomány

Tanterv

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, vagy kollokvium zárja. A képzés végén a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő szakdolgozat megvédését is.

A záróvizsgára bocsátás feltételei :
A bírálók által elfogadott szakdolgozat és az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése.

A jelentkezés feltétele: Főiskolai, egyetemi oklevél.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember
A képzés díja: 160 000 Ft /félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: kéthetente péntek, szombat,
A képzés helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)

Pótjelentkezési határidő: 2021. augusztus 23.
Jelentkezési határidő: 2021. július 20.

A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

 


További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
+36 70 797 0515


A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

 Hallgatói információk → 

 

Frissítve: 2021.03.31.

x