Általános mediáció (közvetítés)

Létesítési határozati szám: OH-FHF/604-5/2009

Indítási határozati szám: OH-FHF/604-6/2009

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 25.

A képzésért felelős oktató: Szabóné Bánfalvi Katalin

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Általános mediátor

A képzés célja,  hogy a résztvevők, alkalmassá váljanak a különböző szakterületeken konfliktusban álló felek közötti közvetítésére. Olyan készségeket és eljárásokat sajátítanak el, amelyek segítik közösségi és magánéletük során felmerülő konfliktusok hatékony és hosszú távú megoldását.
Képzésünk eredményeképpen megszerzett készségek alkalmassá teszik a résztvevőket, hogy a KIM által vezetett közvetítői listára bekerüljenek és a vitákban szakképzett mediátorként közreműködjenek.
A képzésünkre jellemző, hogy kompetenciaalapú tudást biztosít, módszerspecifikus és gyakorlatorientált. Az oktatók elkötelezettek a minőségi képzés és az értékálló tudás biztosítása iránt.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák: Az elméleti és gyakorlati képzésben felsorolt témákban.

Képzési terület: Gazdaságtudomány

Tantárgylista

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, kollokvium vagy szigorlat zárja. A képzés végén a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő szakdolgozat megvédését is.

A záróvizsgára bocsátás feltételei :
A bírálók által elfogadott szakdolgozat és az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése.

A jelentkezés feltétele: Főiskolai, egyetemi oklevél.

A képzés tervezett kezdete:
A képzés díja: 160 000 Ft /félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: kéthetente péntek, szombat,
A képzés helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
csatolandó dokumentumok:
  • diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
  • 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)


Postacímünk

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs Osztály (Emericanum)
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.


További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2717


A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

 Hallgatói információk → 

x