Csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció

Létesítési határozati szám: FF/364-10/2014
Indítási határozati szám: FF/2058-3/2014

A képzésért felelős oktató: Dr. Hámori Eszter
Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése: csecsemő-szülő kapcsolati konzulens
A képzés célja:
A szakképzési program célja a kora gyermekkori pszicho-szociális ellátásban dolgozó szakemberek (pszichológusok, gyógypedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők, védőnők, orvosok, stb.) felkészítése a csecsemő- és kisgyermekkori viselkedés- és érzelmi szabályozás (táplálkozás, alvás, megnyugtathatóság, figyelem- és együttműködés) terén jelentkező problémák felismerésére, differenciálására, valamint a kapcsolati pszichológián alapuló családi intervenció és a szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció tervezésére és alkalmazására.

A képzés tartalma/elsajátítandó kompetenciák:
A gyakorlati-tapasztalati felkészítés hangsúlyos része a képzésnek. Ennek során a hallgatók gyakorlatot szereznek
• a videotechnikán alapuló résztvevő csecsemő-megfigyelés kapcsolati szemléletének alkalmazásában
• a videotechnikán alapuló konzultációs technikákban
• a kapcsolatdiagnosztikai eljárások alkalmazásában,
• a szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció gyakorlatában,
• a szülő-csecsemő konzultáció alkalmazási területeiben, valamint
• a kapcsolatdiagnosztika és a szülő-csecsemő konzultáció alkalmazásának etikai kérdéseiben

Az elméleti felkészítés során a hallgatók többek között a következő témákban szereznek szak-specifikus ismereteket:
• Szocializáció; A korai táplálás pszichológiája.
• Alkalmazott kötődéselmélet; Pszichoanalitikus kapcsolati pszichológia;
• A fejlődési pszichopatológia alapjai. Veleszületett fejlődési rendellenességek és zavarok csecsemőkorban.. A családi rendszer pszichológiája és pszichopatológiája; Korai traumatizáció és fejlődés;
• Kapcsolati és regulációs zavarok csecsemő- és kisgyermekkorban: tipikus, valamint az attól eltérő fejlődésmenetű gyermekeknél
• Kapcsolatdiagnosztikai eljárások és interjútechnikák
• A szülő-csecsemő konzultáció elméleti és gyakorlati modelljei. Klasszikus esetek a szülő-csecsemő konzultációban.

TANTERVEK 

TANTÁRGYI BLOKKOK, TANTÁRGYAK ÉS ISMERETKÖRÖK

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

Alkalmazási területek:
A szakképzettség jól hasznosítható a csecsemő- és kisgyermekkori gondozási, pedagógiai, vagy egészségügyi ellátásban dolgozó szakemberek számára: orvosi, pszichológiai, klinikai pszichológiai, tanácsadói, védőnői, gyógypedagógiai, családgondozói és gyermekjóléti ellátásban és szolgáltatásokban.

A jelentkezés feltétele:

Végzettség:
Legalább alapképzésben, vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű, illetve osztatlan képzésben szerzett oklevél a következő képzési területeken (ezen belül is a következő képzési szakokon):
• bölcsészettudomány képzési terület: pszichológia,
• társadalomtudomány képzési terület: szociális munka; szociálpedagógia,
• pedagógusképzés képzési terület: óvodapedagógus; konduktor; gyógypedagógia; csecsemő- és kisgyermeknevelő,
• orvos- és egészségtudomány képzési terület: ápolás és betegellátás; egészségügyi gondozás és prevenció, általános orvos,

Gyakorlati tapasztalat:
• Előnyt élveznek azok, akik a kora gyermekkori ellátásban dolgoznak, és/vagy tapasztalattal rendelkeznek a csecsemő- és kisgyermekellátás (pszichológiai, gyógypedagógiai, nevelői- gondozói, illetve egészségügyi) területén.
• Jelentkezhetnek azok is, akik nem dolgoznak a kora gyermekkori ellátásban, de meg tudják szervezni a képzési idejük alatt a terepmunkához szükséges gyakorlatukat (csecsemő-megfigyelés és szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció).

A következő évfolyam tervezett indulása: 2022. szeptember
Képzés díja: 150.000 Ft/félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: havonta 1 hétvége (péntek 14.15-18.15 és szombat 8.30-17.15)
A képzés helyszíne: PPKE BTK Sophianum épülete, 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.

A jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
– Szakmai önéletrajz
– Motivációs levél (kb. 1 oldal, miért választja a jelentkező Csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció szakirányú továbbképzési szakot)

Jelentkezési határidő: 2022. július ( pontos dátum 2022 tavaszán kerül meghirdetésre ) 

A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

 

További információk:
A képzés tartalmi részével kapcsolatos információk:
Dr. Hámori Eszter, a képzésért felelős oktató
E-mail: hamori.eszter@btk.ppke.hu
Telefon: +36 70 2130549

E-mail: szakiranyu@btk.ppke.hu
Telefon: +36 70 661 85 41


A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

 Frissítve: 2021.11.15.

x