Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Indítási határozati szám: OH-FHF/1906-2/2009


Jelentkezési határidő: 2020. július 20.


A képzés alapítója
: Dr. Hoffmann Rózsa


A képzés szakmai vezetője
: Dr. habil Kaposi József


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
: szakvizsgázott pedagógus, drámapedagógia szakterületen


A képzés célja: A képzésen elsajátíthatók a drámajátékok vezetéséhez, a színházi ismeretek oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalók, valamint az a drámatanári személetmód, mely a passzív, befogadó oktatási formák helyett a diákok aktivitására építő, konstruktív pedagógiai elvek alapján képzeli el az iskolai tevékenységeket.


Képzési terület
: Pedagógusképzés


Tantárgylista


Értékelési, ellenőrzési módszerek
:
A félévi gyakorlatok teljesítése egyéni/páros/csoportos feladatmegoldások, prezentációk, beadandó munkák keretében.
A félévek végén kollokviumok.
A képzés befejezéseként szakdolgozat készítése és záróvizsga.A jelentkezés feltétele:
  • alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat
  • egyetemi/főiskolai szintű pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A képzés tervezett kezdete: 2019. szeptember

A képzés díja: 130 000 Ft /félév
A képzés díja második szakiránytól:
  • 65.000 Ft/félév* azoknak, akik első szakvizsgájukat a PPKE BTK-n szerezték;
  • 130.000 Ft/félév* azoknak, akik rendelkeznek már szakvizsgával (az általunk meghirdetett szakirányok egyikével), de azt máshol szerezték.

* A képzés személyre szabott tanulási feltételeket biztosít a különböző végzettségekkel, munkatapasztalatokkal rendelkező pedagógusok számára
  • A korábban más pedagógus alapképzés/továbbképzés keretében megszerzett és elismerhető kreditekre a PPKE BTK Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján kérhető felmentés.
  • A kreditelismerést erre kialakított formanyomtatványon (letölthető a Kar honlapjáról) kell kérni az elismerés indokául szolgáló indexmásolat, és az érintett tantárgy hivatalos tárgyleírásának egyidejű csatolásával a Kreditátviteli Bizottságtól.
  • Kreditelismerést október 01-ig/március 01-ig lehet kérni a fentiek szerint.


A képzés időtartama: 4 félév


A képzés gyakorisága
: félévente 3 alkalom (péntek- szombat)


A képzés helyszíne
: Budapest, Esztergom


Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:
  • diplomamásolat (pedagógus végzettségről! (angol nyelven is, ha van))
  • munkáltatói igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról
  • 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)


Postacímünk
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs és Külügyi Osztály
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.


További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2717


A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat az egyetemi szabályzat szerint nem áll módunkban visszatéríteni!

x