Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, szakirányú továbbképzési szak

Indítási határozati szám: OH-FHF/449-8/2009. és az azt módosító határozat OH-FIF/420-5/2011.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus, (fejlesztő, differenciáló pedagógia területen)
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 1.
A képzés alapítója: Prof. Dr. Kósa Éva
A képzés szakmai vezetője: Dr. habil Kaposi József

A képzés célja:
Minden pedagógus (különösen óvópedagógusok és tanítók) számára biztosítani a szakmai életpáláyhoz kapcsolódó értékelvű továbbképzés lehetőségét oly módon, hogy közben megismerje a változó köznevelési feltételekhez igazodó speciális tudást/képességeket és alkalmassá váljon a szakvizsga letételére.
A fejlesztő, differenciáló szakvizsgás képzés célja, hogy a részt vevők olyan korszerű, gyakorlat orientált pedagógiai, pszichológiai tudásra tegyenek szert, amelynek birtokában csoportos és egyéni formában szakszerűen segíthetik a differenciált képességekkel (magatartászavar, részképesség-lemaradás, beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségek) rendelkező, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek pedagógiai fejlesztését.

A képzésben egyetemünk oktatói mellett az oktatásirányítás országosan ismert szakemberei is közreműködnek.

Képzési terület: Pedagógusképzés

Tantárgylista

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A félévi gyakorlatok teljesítése egyéni/páros/csoportos feladatmegoldások, prezentációk, beadandó munkák keretében.
A félévek végén kollokviumok.
A képzés befejezéseként szakdolgozat készítése és záróvizsga.
A jelentkezés feltétele:
a) Pedagógus képzési területen (különösen óvópedagógus, tanító) alapképzési szakokon szerzett szakképesítés
b) Az a) pontban leírt szakképzettséggel pedagógus munkakörben eltöltött legalább három év gyakorlat
A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja:
- 130 000 Ft /félév
A képzés díja második szakiránytól:
- 65.000 Ft/félév* azoknak, akik első szakvizsgájukat a PPKE BTK-n szerezték;
- 130.000 Ft/félév* azoknak, akik rendelkeznek már szakvizsgával (az általunk meghirdetett szakirányok egyikével), de azt máshol szerezték.
* A képzés személyre szabott tanulási feltételeket biztosít a különböző végzettségekkel, munkatapasztalatokkal rendelkező pedagógusok számára
- A korábban más pedagógus alapképzés/továbbképzés keretében megszerzett és elismerhető kreditekre a PPKE BTK Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján kérhető felmentés.
- A kreditelismerést erre kialakított formanyomtatványon (letölthető a Kar honlapjáról) kell kérni az elismerés indokául szolgáló indexmásolat, és az érintett tantárgy hivatalos tárgyleírásának egyidejű csatolásával a Kreditátviteli Bizottságtól.
- Kreditelismerést október 01-ig/március 01-ig lehet kérni a fentiek szerint.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 3 alkalom (péntek-szombat)
A képzés helyszíne: Budapest, Esztergom

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
csatolandó dokumentumok:
• diplomamásolat (pedagógus végzettségről! (angol nyelven is, ha van))
munkáltatói igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves szakmai gyakorlatról
• 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott szakvizsgás képzés megnevezését.)

Jelentkezési határidő: 2020. július 20.

Postacímünk
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs és Külügyi Osztály
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2717

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat az egyetemi szabályzat szerint nem áll módunkban visszatéríteni!

x