Komplex interaktív játékkonzultáció

Létesítési határozati szám: FF/362-14/2014

Indítási határozati szám: FF/2059-2/2014


Jelentkezési határidő:
A képzésért felelős oktató: Dr. Hámori Eszter
Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése: komplex interaktív játékkonzulens

A képzés célja:
A szakirányú továbbképzés 6 hónapostól 14 éves korig, tipikusan, illetve eltérően fejlődő gyermekek játékfelmérésére, a játék több-szempontú (neuropszichológiai, kognitív idegtudományi, fejlődéslélektani, fejlődési pszichopatológiai) értelmezésére és játéktanácsadásra készíti fel a képzésben résztvevőket.
Az elméleti és gyakorlati képzés során a hallgatók saját élményként átélik és gyakorolják a különböző korosztályok által preferált játéktevékenységeket. Képessé válnak a gyermeket vagy a gyermekcsoportot különböző játéktevékenységekbe bevonni, velük tematizáltan játszani, illetve facilitált játékokban részt venni.
A végzett játékkonzulens a játékba bevonás és az együttjátszás módszereit a szülőknek és más, a szabadidős játékban kevésbé járatos személyeknek is be tudja mutatni és tanítani.

A képzés tartalma/elsajátítandó kompetenciák:
Részletesen lásd a Képzési és Kimeneti Követelményeket ITT
A képzés szerkezetét lásd: TANTÁRGYLISTA

Alkalmazási területek:
A komplex interaktív játékkonzultációs képzésben megismert és elsajátított technikák sikeresen alkalmazhatóak a gyermek játékjellemzőinek megismerésére és ezen keresztül a közösségbe való beilleszkedésének segítésére, 0-14 éves tipikus és eltérő fejlődésmenetű gyermekek esetén is. A fentiek alapján a szakképzettség jól hasznosítható a csecsemő- és kisgyermekkori gondozási, pedagógiai, vagy egészségügyi ellátásban, valamint a pszichológiai, tanácsadói, védőnői, gyógypedagógiai, családgondozói gyakorlatban.

A jelentkezés feltétele:
legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területeken: pedagógusképzés, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, orvos- és egészségtudomány

Képzés tervezett kezdete:
Képzés díja: 130.000 Ft/félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: havonta 1 hétvége (péntek, szombat)
A képzés helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lap

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
  • Szakmai önéletrajz (szakmai tapasztalat felsorolásával, ha van)
  • 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)

Postacím:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs és Külügyi Osztály
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2717

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

Hallgatói információk -

x