Pedagógus szakvizsgára felkészítő

Indítási határozati szám: OH-FHF/1905-2/2009

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

A képzés alapítója: Dr. Hoffmann Rózsa

A képzés szakmai vezetője: Dr. habil Kaposi József

A képzés célja: Minden - különösen az intézményvezetői munkára készülő - pedagógus számára biztosítani a szakmai életpályához kapcsolódó értékelvű továbbképzés lehetőségét oly módon, hogy közben megismerje a változó köznevelési feltételekhez igazodó speciális tudást/képességeket és alkalmassá váljon a szakvizsga letételére.
A közoktatási vezető szakvizsgás képzés felkészíti a résztvevőket az oktatásirányítási, tanügyigazgatási, gazdálkodási, munkajogi, illetve pedagógiai fejlesztési-tervezési, minőségfejlesztési feladatok ellátására, valamint a vezetői munkával összefüggő gyakorlatra (pl.: konfliktuskezelés, változás-menedzselés, teljesítményértékelés). Kitekintést ad a nemzetközi és hazai oktatási folyamtokra, a pedagógus hivatás etikai kérdéseire. Gyakorlati felkészítést nyújt a hatékony pedagógiai kommunikációra az IKT eszközök felhasználásának lehetőségeire és formáira. A képzés ötvözi a vezetési alapismereteket, készség-és képességfejlesztést az egyének és csoportok hatékony támogatásához szükséges tudással.

A képzésben egyetemünk oktatói mellett az oktatásirányítás országosan ismert szakemberei is közreműködnek.

Képzési terület: Pedagógusképzés

Tantárgylista

 Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A félévi gyakorlatok teljesítése egyéni/páros/csoportos feladatmegoldások, prezentációk, beadandó munkák keretében.
A félévek végén kollokviumok.
A képzés befejezéseként szakdolgozat készítése és záróvizsga.

A jelentkezés feltétele:

  • alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat
  • egyetemi/főiskolai szintű pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A képzés tervezett kezdete: 2020. szeptember
A képzés díja:
- 130 000 Ft /félév

A képzés díja második szakiránytól:
- 65.000 Ft/félév* azoknak, akik első szakvizsgájukat a PPKE BTK-n szerezték;
- 130.000 Ft/félév* azoknak, akik rendelkeznek már szakvizsgával (az általunk meghirdetett szakirányok egyikével), de azt máshol szerezték.

* A képzés személyre szabott tanulási feltételeket biztosít a különböző végzettségekkel, munkatapasztalatokkal rendelkező pedagógusok számára
- A korábban más pedagógus alapképzés/továbbképzés keretében megszerzett és elismerhető kreditekre a PPKE BTK Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján kérhető felmentés.
- A kreditelismerést erre kialakított formanyomtatványon (letölthető a Kar honlapjáról) kell kérni az elismerés indokául szolgáló indexmásolat, és az érintett tantárgy hivatalos tárgyleírásának egyidejű csatolásával a Kreditátviteli Bizottságtól.
- Kreditelismerést október 01-ig/március 01-ig lehet kérni a fentiek szerint.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 3 alkalom (péntek- szombat)
A képzés helyszíne: Budapest, Esztergom


Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
– Munkáltatói igazolás pedagógus munkakörben eltöltött, legalább 3 éves szakmai gyakorlatról (pedagógus szakvizsgára jelentkezés esetén)

Jelentkezési határidő: 2020. július 20.


A fenti dokumentumokat a felvételi határideje alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést!

 

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2018

 A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat az egyetemi szabályzat szerint nem áll módunkban visszatéríteni!

x