Kreatív angol nyelvtanítás Shakespeare-rel – 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

Alapítási engedély száma: 47793/72/2014

A képzés időpontja: 2016. július 13 (szerda)- július 17. (vasárnap) a Nemzetközi Shakespeare Fesztiválhoz kapcsolódva

A képzés helyszíne: Gyula

A képzés tandíja: 40.000 Ft/fő,

A résztvevők számára önköltséges: utazás, szállás, étkezés
(Szálláshelyek a képzésnek helyet adó kollégiumban rendelkezésre állnak. Szállásfoglalás előtt kérjük, egyeztessenek a szervezővel.)

Jelentkezési határidő: 2016. április 1. (péntek 24.00) shakespeare@btk.ppke.hu 
A jelentkezőket 2016. április 8-ig értesítjük arról, hogy indul-e a képzés.

A felnőttképzési szerződés és a számlaigénylők beküldési határideje: 2016. áprilsi 15.(péntek 24.00) (elektronikusan), postai úton április 21. (csütörtök 24.00).
A jelentkezés a felnőttképzési szerződés és a számlaigénylő beküldésével válik véglegessé.

A képzési költség befizetési határideje: 2016. április 29. (péntek), banki átutalás


A képzés tartalmi leírása

A Kreatív angol nyelvtanítás Shakespeare-rel tanártovábbképzés különlegessége, hogy a nyaranta rendezett gyulai Nemzetközi Shakespeare Fesztivál keretében vagy Shakespeare-előadások vetítéséhez kapcsolódva hirdetik meg, így közös shakespeare-i színházi és/vagy filmélményhez kötődik. Célunk, hogy ez az élmény a továbbképzés élményszerűségével együtt, a pedagógusok számára inspirációként szolgáljon. A kulturális háttérismereteket átadó előadások mellett a gyakorlati foglalkozások módszertana az összes nyelvi készséget integráltan fejleszti, általánosabb pedagógiai-nevelési célok érdekében pedig dramatikus eszközöket alkalmaz. A tréning elvégzése után a résztvevők képessé válnak arra, hogy saját maguk is megtervezzenek olyan órákat, melyek egy-egy közös színházi vagy filmélmény alapján az élményszerű és kreatív nyelvi készségfejlesztést teszik lehetővé. A képzésen használt kreatív, dramatikus módszerek a diákok nagyobb bevonódását és motiváltságát segítik elő.

A tréning a két kijelölt (az adott évben a Shakespeare Fesztivál programjában szereplő), és a képzés során megtekintett Shakespeare-dráma alapján elméleti és gyakorlati modulokba szerveződik: az első előadás keretében a két drámával kapcsolatos kultúrtörténeti-színházi háttér felvázolása történik meg, a második, nagyobb elméleti modulja a komédia- és tragédiajátszás hagyományát térképezi fel. A gyakorlati modulok tematikusak és egymásra épülnek.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele az összóraszám 100 %-án való részvételen kívül, két 45 perces egymásra épülő, a feldolgozott drámákból kiinduló óraterv elkészítése és a naponkéntii kb. 350 szavas reflexiók megírása. Mindkét írásos feladat beadási határideje a képzés utolsó napját követő 14. nap (2 hét).  A reflexiós levél/napló értékelésének 2 fő szempontja: minden napról tartalmaznia kell (1) személyes reflexiót a feladatok élményszerűségéről, (2) szakmai reflexiót legalább egy a nap folyamán elvégzett gyakorlat nyelvórai hasznosságára, megvalósíthatóságára vonatkozóan..


Jelentkezés módja: 
Jelentkezési lapon

csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat


Postacímünk
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs Osztály
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.


További információ 

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.

A képzés díjának utólagos visszatérítésére nincs lehetőség.

x