Óvodapedagógus alapképzési szak – Nemzetiségi szlovák óvodapedagógus szakirány szakirányú továbbképzési szak

Létesítési határozati szám: OH-FHF/466-3/2011

Indítási határozati szám: FF/697-4/2012

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 25.

A képzésért felelős oktató: Horváthné dr. Farkas Éva

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák)

A képzés célja:

A továbbképzés óvodapedagógus szakon végzett pedagógusokat készít fel a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre és a nemzetiségi nyelven folyó foglalkozások megtartására. Alapvető célunk olyan pedagógiai szakemberek kibocsátása, akik tudományosan megalapozott, korszerű szakmai ismeretek, kompetenciák birtokában alkalmasak óvodapedagógusi képzettségükre építve magas színvonalon teljesíteni a nemzetiségi oktatási-nevelési feladatokat.

A képzés során elsajátíthatják a szlovák mint anya- és második nyelv (nemzetiségi nyelv) helyes és igényes használatát, a szóbeli nyelvhasználat fejlesztésének stratégiáit, megismerkedhetnek a nemzetiségi óvodai nevelést szabályozó dokumentumokkal, a kisebbség történelmével, aktuális helyzetével, kultúrájával, néphagyományával, játék- és dalkincsével, ezek tanításának, valamint a nemzetiségi identitás fejlesztésének korszerű módszereivel.

Képzési terület: Pedagógusképzés

Tantárgylista

Értékelési, ellenőrzési módszerek:

A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy vagy kollokvium zárja. A képzés végén a hallgatók záróvizsgát tesznek.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

Az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése.

Részvétel feltétele: Óvodapedagógus oklevél és középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy középfokú „C” típusú nyelvvizsgaszintnek megfelelő nyelvtudás.

A képzés tervezett kezdete:

A képzés díja: 130 000 Ft/félév

A képzés időtartama: 3 félév

A képzés gyakorisága: kéthetente csütörtökön

A képzés helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
                                  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
                                  2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
                                  Telefon: (06-33) 413-699

A jelentkezés módja: jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
  • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával)
  • 9 000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (Befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)

További információ a képzésről: farkas.eva@btk.ppke.hu

Jelentkezési cím:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs és Külügyi Osztály
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2717

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

x