Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakirányú továbbképzési szak

Indítási határozati szám: OH-FHF/1904-2/2009

Jelentkezési határidő:2019. szeptember 1.

A képzés alapító alapítója: Dr. Hoffmann Rózsa

A képzés szakmai vezetője: Dr. habil Kaposi József

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus (tanügyigazgatási szakértői területen)

A képzés célja: Minden pedagógus számára biztosítani a szakmai életpályához kapcsolódó értékelvű továbbképzés lehetőségét oly módon, hogy közben megismerje a változó köznevelési feltételekhez igazodó speciális tudást/képességeket és alkalmassá váljon a szakvizsga letételére.
A tanügyigazgatási szakértői szakvizsgás képzés felkészíti a résztvevőket a pedagógiai fejlesztési-tervezési, minőségfejlesztési feladatok ellátására, valamint a szakértői munkával összefüggő gyakorlatra (pl.: konfliktuskezelés, teljesítményértékelés). Kitekintést ad a nemzetközi és hazai oktatási folyamtokra, a pedagógus hivatás etikai kérdéseire. Gyakorlati felkészítést nyújt a hatékony pedagógiai kommunikációra az IKT eszközök felhasználásának lehetőségeire és formáira. Továbbá segítséget nyújt a kiégés megelőzéséhez, a személyes szakmai fejlődéshez. A képzés ötvözi a vezetési alapismereteket, készség-és képességfejlesztést az egyének és csoportok hatékony támogatásához szükséges tudással.
A képzésben egyetemünk oktatói mellett az oktatásirányítás országosan ismert szakemberei is közreműködnek.

Képzési terület: Pedagógusképzés

Tantárgylista

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A félévi gyakorlatok teljesítése egyéni/páros/csoportos feladatmegoldások, prezentációk, beadandó munkák keretében.
A félévek végén kollokviumok.
A képzés befejezéseként szakdolgozat készítése és záróvizsga.

A jelentkezés feltétele:
• alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat
• egyetemi/főiskolai szintű pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A képzés tervezett kezdete: 2019. szeptember

A képzés díja:
- 130 000 Ft /félév

A képzés díja második szakiránytól:
- 65.000 Ft/félév* azoknak, akik első szakvizsgájukat a PPKE BTK-n szerezték;
- 130.000 Ft/félév* azoknak, akik rendelkeznek már szakvizsgával (az általunk meghirdetett szakirányok egyikével), de azt máshol szerezték.

* A képzés személyre szabott tanulási feltételeket biztosít a különböző végzettségekkel, munkatapasztalatokkal rendelkező pedagógusok számára
- A korábban más pedagógus alapképzés/továbbképzés keretében megszerzett és elismerhető kreditekre a PPKE BTK Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján kérhető felmentés.
- A kreditelismerést erre kialakított formanyomtatványon (letölthető a Kar honlapjáról) kell kérni az elismerés indokául szolgáló indexmásolat, és az érintett tantárgy hivatalos tárgyleírásának egyidejű csatolásával a Kreditátviteli Bizottságtól.
- Kreditelismerést október 01-ig/március 01-ig lehet kérni a fentiek szerint.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 3 alkalom (péntek- szombat)
A képzés helyszíne: Budapest, Esztergom

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat (pedagógus végzettségről! (angol nyelven is, ha van))
  • munkáltatói igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves szakmai gyakorlatról
  • 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)

Jelentkezési határidő: 2020. július 20.


Postacímünk
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs és Külügyi Osztály
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2717

 A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat az egyetemi szabályzat szerint nem áll módunkban visszatéríteni!

x