Szociális menedzser











 

Létesítési határozati szám: OH-FHF/607-4/2009

Indítási határozati szám: OH-FHF/608-5/2009

A képzésért felelős oktató: Rostáné Dr. Riez Andrea

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szociális menedzser

A képzés célja, elsajátítandó kompetenciák:
Olyan szakemberek képzése, akik szakismereteik és képességek birtokában képesek bármilyen típusú szociális intézmény szakszerű, kliens- és minőségközpontú szervezésére, irányítására, működésének folyamatos megújítására, gazdálkodásának modern elvek szerint történő kialakítására, a korszerű nemzetközi menedzsment elvek meghonosítására, akik alkalmasak a rájuk bízott intézmények, illetve önálló egységeik szakmai és gazdasági tevékenységeinek és folyamatainak összehangolására, szervezésére és irányítására, az ott folyó tevékenységek folyamatos ellenőrzésére és javítására, a szociális szakma értékeinek védelmére, a releváns makroszintű folyamatok ismeretében képesek annak befolyásolására.

Képzési területek:
Társadalomtudomány


Tanterv

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, kollokvium zárja. A képzés végén a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő szakdolgozat megvédését is. A záróvizsgára bocsátás feltételei: a bírálók által elfogadott szakdolgozat és az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése.

A jelentkezés feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, hitéleti, orvos- és egészségtudomány.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember
A képzés díja: 150 000 Ft /félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: havonta kétszer (péntek, szombat )
A tanfolyam helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)

A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

Pótjelentkezési határidő: 2021. augusztus 23.
Jelentkezési határidő: 2021. július 20.

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
+36 70 797 0515

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat az egyetemi szabályzat szerint nem áll módunkban visszatéríteni!

 

Frissítve: 2021.03.31.

x