Tanító alapképzési szak – Nemzetiségi német tanító szakirány szakirányú továbbképzési szak

Létesítési határozati szám: OH-FHF/466-4/2011

Indítási határozati szám: OH-FIF/93-1/2011

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 25.

Nyelvi szintfelmérés (nyelvvizsga hiányában): 2019. szeptember

A képzésért felelős oktató: Dr. Juhász Márta Klára

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Nemzetiségi tanító (német)

A képzés célja

A továbbképzés tanító szakon végzett pedagógusokat készít fel a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre és a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására. Alapvető célunk olyan pedagógiai szakemberek kibocsátása, akik tudományosan megalapozott, korszerű szakmai ismeretek, kompetenciák birtokában alkalmasak tanítói képzettségükre építve magas színvonalon teljesíteni a nemzetiségi oktatási-nevelési feladatokat.

A képzés során elsajátíthatják a német, mint anya- és második nyelv (nemzetiségi nyelv) helyes és igényes használatát, a nyelvhasználat fejlesztésének stratégiáit, megismerkedhetnek a nemzetiségi tantervi előírásokkal, a kisebbség történelmével, aktuális helyzetével, kultúrájával, néphagyományával, ezek tanításának, valamint a nemzetiségi identitás fejlesztésének korszerű módszereivel.

Képzési terület: Pedagógusképzés

Tantárgylista

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, kollokvium zárja. A képzés végén a hallgatók záróvizsgát tesznek.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
Az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése.

Részvétel feltétele: Tanító szakos oklevél német nyelvi műveltségi területtel; vagy tanító szakos oklevél és középfokú "C" típusú nyelvvizsga, vagy középfokú "C" típusú nyelvvizsga szintnek megfelelő nyelvtudás. A nyelvi szint mérése a jelentkezések lezárása után írásban és szóban történik.

A képzés tervezett kezdete:
A képzés díja: 130 000 Ft /félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: kéthetente péntek
A képzés helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
                                  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
                                  2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
                                  Telefon: (06-33) 413-699

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
csatolandó dokumentumok:
  • diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
  • nyelvvizsgabizonyítvány másolata
  • 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)

További információ a képzésről: juhasz.marta@btk.ppke.hu 

Jelentkezési cím:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs és Külügyi Osztály
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2717

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!
Hallgatói információk -
x