Tanító alapképzési szak – Nemzetiségi német tanító szakirány szakirányú továbbképzési szak

Létesítési határozati szám: OH-FHF/466-4/2011

Indítási határozati szám: OH-FIF/93-1/2011

Nyelvi szintfelmérés (nyelvvizsga hiányában): 2021.

A képzésért felelős oktató: Dr. Juhász Márta Klára

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Nemzetiségi tanító (német)

A képzés célja

A továbbképzés tanító szakon végzett pedagógusokat készít fel a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre és a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására. Alapvető célunk olyan pedagógiai szakemberek kibocsátása, akik tudományosan megalapozott, korszerű szakmai ismeretek, kompetenciák birtokában alkalmasak tanítói képzettségükre építve magas színvonalon teljesíteni a nemzetiségi oktatási-nevelési feladatokat.

A képzés során elsajátíthatják a német, mint anya- és második nyelv (nemzetiségi nyelv) helyes és igényes használatát, a nyelvhasználat fejlesztésének stratégiáit, megismerkedhetnek a nemzetiségi tantervi előírásokkal, a kisebbség történelmével, aktuális helyzetével, kultúrájával, néphagyományával, ezek tanításának, valamint a nemzetiségi identitás fejlesztésének korszerű módszereivel.

Képzési terület: Pedagógusképzés

Tanterv

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, kollokvium zárja. A képzés végén a hallgatók záróvizsgát tesznek.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
Az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése.

Részvétel feltétele: Tanító szakos oklevél német nyelvi műveltségi területtel; vagy tanító szakos oklevél és középfokú "C" típusú nyelvvizsga, vagy középfokú "C" típusú nyelvvizsga szintnek megfelelő nyelvtudás. A nyelvi szint mérése a jelentkezések lezárása után írásban és szóban történik.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember
A képzés díja: 130 000 Ft /félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: kéthetente csütörtök
A képzés helyszíne:   Pázmány Péter Katolikus Egyetem
                                  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
                                  2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
                                  Telefon: (06-33) 413-699

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
- Nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával)

Pótjelentkezési határidő: 2021. augusztus 23.
Jelentkezési határidő: 2021. július 20.

A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

 

További információ a képzésről: juhasz.marta@btk.ppke.hu 

 

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
+36 70 797 0515

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!
Hallgatói információk -
 
Frissítve: 2021.03.31.
x