Tanító alapképzési szak – Nemzetiségi szlovák tanító szakirány szakirányú továbbképzési szak

Létesítási határozati szám: OH-FHF/466-4/2011

Indítási határozati szám: FF/699-2/2012

A képzésért felelős oktató: Horváthné dr. Farkas Éva

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Nemzetiségi tanító (szlovák)

A képzés célja:

A továbbképzés tanító szakon végzett pedagógusokat készít fel a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre és a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására. Alapvető célunk olyan pedagógiai szakemberek kibocsátása, akik tudományosan megalapozott, korszerű szakmai ismeretek, kompetenciák birtokában alkalmasak tanítói képzettségükre építve magas színvonalon teljesíteni a nemzetiségi oktatási-nevelési feladatokat.

A képzés során elsajátíthatják a szlovák mint anya- és második nyelv (nemzetiségi nyelv) helyes és igényes használatát, a nyelvhasználat fejlesztésének stratégiáit, megismerkedhetnek a nemzetiségi tantervi előírásokkal, a kisebbség történelmével, aktuális helyzetével, kultúrájával, néphagyományával, ezek tanításának, valamint a nemzetiségi identitás fejlesztésének korszerű módszereivel.

Képzési terület: Pedagógusképzés

Tanterv

Értékelési, ellenőrzési módszerek:

A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy vagy kollokvium zárja. A képzés végén a hallgatók záróvizsgát tesznek.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

Az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése.

Részvétel feltétele: Tanító szakos oklevél és középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy középfokú „C” típusú nyelvvizsgaszintnek megfelelő nyelvtudás.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 130 000 Ft/félév

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: csütörtöki napokon, 8 alkalom / félév

A képzés helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
                                  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
                                  2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
                                  Telefon: (06-33) 413-699

A jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
- Nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával)

Pótjelentkezési határidő: 2021. augusztus 23.
Jelentkezési határidő: 2021. július 20.

A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

 

További információ a képzésről: farkas.eva@btk.ppke.hu

 

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
+36 70 797 0515

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

 

Frissítve: 2021.03.31.

x