A könyvtárról

Küldetés, jellemzők, hozzáférés

A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Könyvtára nyilvános, egyházi fenntartású felsőoktatási könyvtár, melynek célja a színvonalas egyetemi oktatás és kutatás szolgálata, szakirodalmi információszolgáltatási hátterének megteremtése. 

Hagyományos gyűjtemények, internetről elérhető  adatbázisok egyaránt rendelkezésre állnak. Kurrens tudományos szakfolyóirataink mellet, jelentős a hazai és külföldi előfizetett, vagy más úton licencelt online szakadatbázisok kínálata, segítségükkel több ezer folyórat, speciális szakadatbázisok, hazai és külföldi könyves szolgáltatások, digitalizált archívumok és más teljes szövegű forrás érhető el a Kar internetes hálózatáról, illetve távoli bejelentkezéssel az egyetemen kívülről is.

A művekről, példányokról és lelőhelyeikről az online katalógus alapján lehet tájékozódni, emellett külső partnerkönyvtárak bevonásával, valamint a hazai és nemzetközi könyvtári hálózattal együttműködve szélesítjük a tanulmányokhoz szükséges információforrások felkutatásának lehetőségeit.

A Könyvtár részleges átalakulás alatt áll, olvasóink türelmét kérjük az új munkarend kialakításáig és az újraindulásig - Piliscsaba helyett Budapesten, a Mikszáth téri Sophianum épületben.

Esztergomi telephelyünkön a könyvtár működése változatlan: a Iohanneum épületben mintegy húszezer kötetes olvasóterem áll rendelkezésre. Pedagógiai szakirodalom, tankönyvek, módszertani kiadványok, valamint régészeti idegen nyelvű, speciális gyűjtemény  segíti a helyi képzéseket.

Szaktájékoztatási és egyéb könyvtári információs segítségnyújtást - további rendelkezésekig - az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgatók és munkatársak számára tudunk nyújtani. Átmenetileg a nyilvános könyvtári funkciók szünetelnek valamennyi helyszínünkön.


Fő gyűjtőköri szakterületeink

Bölcsészettudományok: filozófia, vallástudomány, klasszika-filológia, történelem, régészet, művészettörténet, magyar és idegen nyelvű irodalom, irodalomtudomány és nyelvészet (főként angol, német, francia, olasz, spanyol, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák). 

Társadalomtudományok: szociológia, kommunikáció, pszichológia, pedagógia, 

x