A könyvtárról

Az oktatás és a kutatás szolgálatában

Küldetés, jellemzők, hozzáférés

A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Könyvtára nyilvános, egyházi fenntartású felsőoktatási könyvtár, melynek célja a színvonalas egyetemi oktatás és kutatás szolgálata, szakirodalmi információszolgáltatási hátterének megteremtése. Ezt részben saját gyűjtemény építésével, részben külső elektronikus tartalomkiadók és -terjesztők adatbázisainak használatával, részben pedig más partnerkönyvtárak bevonásával - a hazai és nemzetközi könyvtári hálózattal együttműködve valósítja meg. Átmenetileg a nyilvános könyvtári funkciók szünetelnek valamennyi helyszínünkön.

A jogosultságokhoz kötött, elektronikus szolgáltatások a Kar valamennyi helyszínén elérhetőek az intézményi internet-hálózatról. Ha azt a szolgáltató lehetővé teszi, távoli, Shibboleth (EduID)-belépés is alkalmazható.

A Kar saját, hagyományos könyvtári anyaga több helyszínre tagolódik. A legnagyobb gyűjtemény a Kar piliscsabai campusának Bibliotheca épületében található. A központi szerepkört betöltő könyvtár jelenleg szünetelteti helyi szolgáltatásait.

Budapesti helyszíneinken az oktatáshoz igényelt legfontosabb kézikönyvek és szakkönyvek kerültek kihelyezésre, melyek használata korlátozott.

Esztergomban, a Iohanneum épületben mintegy húszezer kötetes olvasóterem áll rendelkezésre. Pedagógiai szakirodalom, tankönyvek, módszertani kiadványok, valamint régészeti idegen nyelvű, speciális gyűjtemény  segíti a helyi képzéseket.

Kurrens tudományos szakfolyóirataink mellet, jelentős a hazai és külföldi előfizetett, vagy más úton licencelt online szakadatbázisok kínálata, segítségükkel több ezer folyóirat tartalma érhető el teljes szöveggel a Kar internetes hálózatáról, illetve távoli bejelentkezéssel az egyetemen kívülről is.

A művekről, példányokról és lelőhelyeikről az online katalógus alapján lehet tájékozódni. A teljes könyvgyűjteménynek mintegy kétharmada az online katalógusból kereshető, a jelenleg elérhető anyag viszont csak az oktatási helyszíneken áll rendelkezésre. Szaktájékoztatási és egyéb könyvtári információs segítségnyújtást - további rendelkezésekig - csak az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgatók és munkatársak számára tudunk nyújtani, elektronikus levelezésen keresztül.

Az aktuális munkarendről a Nyitvatartás menüpont tájékoztat.

Partnerkönyvtárak Budapesten

A pázmányos diákok, oktatók és kutatók - az adott intémzény saját szabályzatának megfelelően - vehetik igénybe a következő budapesti könyvtárak szolgáltatásait:

Az aktív hallgatói jogviszonyt diákigazolvánnyal, vagy más jogviszony-igazolással igazolni kell. Az igénybe vett könyvtár szolgáltatásairól és használati szabályairól tájékozódjon annak saját honlapjáról!

 

Fő gyűjtőköri szakterületeink:

Bölcsészettudományok: filozófia, vallástudomány, klasszika-filológia, történelem, régészet, művészettörténet, magyar és idegen nyelvű irodalom, irodalomtudomány és nyelvészet (főként angol, német, francia, olasz, spanyol, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák). 

Társadalomtudományok: szociológia, kommunikáció, pszichológia, pedagógia, szociálpedagógia, nemzetközi tanulmányok, politológia.

Szolgáltatásaink korszerűsítésére folyamatosan törekszünk. Könyvtárosaink a hazai és a külföldi könyvtári rendszer lehetőségeire is támaszkodva a hallgatókat segítik a  tájékozódásban, a megfelelő szakirodalom felkutatásában, valamint hasznos ötleteket és tanácsokat adnak a keresőrendszerek használatához is. Gondozzák oktatóink tudományos publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában, valamint egyéb információforrásokkal és kutatástámogatással kapcsolatos mentorálási és tudásközvetítő szerepet is vállalnak.

 

x