Kölcsönzés

Kölcsönzéseim - ld. a Katalógusnál

A könlcsönzés helyszínei

Valamennyi kari épületből, inétmzényi internetről (wifi: EduRoam), elérhetőek a Kar számára előfieztett folyóiratok és adatbázisok.

Könyveket személyesen, olvasójeggyel lehet kölcsönözni az arra kijelölt kölcsönzőhelyeken.

A központi tájékoztató szolgálat

 • Esztergom, Iohanneum

Olvasószolgálat, tájékoztatás, helyben olvasás, kölcsönzés a nyitvatartási időben vehető igénybe.
 Az előre igényelt könyveket, zárvatartás esetén a portán kell felvenni, illetve, visszahozatal esetén ugygyanitt lehet leadni.

 • Budapest

Intézeti és tanszéki irodákba kihelyezett kézkönyvtárak létesültek, melyeket az adott szervezeti egység kezel. Diákok számára a használatuk korlátozott. Érdeklődjön az intézeti vagy tanszéki titkárságokon!

 • Partnerkönyvtárak

Az egyetemek közötti megállapodásoknak köszönhetően,  hallgatóink és oktatóink két jelentős budapesti könyvtárat is igénybe vehetnek, ezek az ELTE Egyetemi Könyvtár, valamint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola bibliotékája. A gyűjteményeket és azok szolgáltatásait a Pázmányról érkező látogatók az adott intézmény saját szabályzatának megfelelően, teljeskörűen használhatják.

Könyvtárközi kölcsönzés

Átmenetileg szünetel.


Szakdolgozatok

Elektronikus dolgozatok

 • Szakdolgozatok
  2018-tól a Karon sikeresen megvédett szakdolgozatok archiválása elektronikus formában történik.
  Az elektronikus szakdolgozatokat kizárólag a helyszínen, a könyvtári nyitvatartás alatt van lehetőség megtekinteni.
  A terminálok másolásvédelemmel vannak ellátva.
  Keresésekre, címek kiválasztására, a kiválasztott cím lekérésére, engedélyezés után a dolgozat olvasására van lehetőség.

 • Doktori értekezések
  A doktori disszertációk 2013-tól az MTA repozitóriumából érhetők el: REAL-PhD repozitórium 

 

Hagyományos, bekötött dolgozatok

A Karon készült, papír-alapú szakdolgozatok és doktori értekezések jelenleg nem érhetők el.

x