MTMT

Magyar Tudományos Művek Tára

Az Egyetem központi MTMT-honlapja: https://ppke.hu/mtmt

Intézményi, intézetenkénti megbízottak (PPKE BTK)

A PPKE BTK adatkezelői:

 • Kiss Judit (könyvtáros, Piliscsaba)
 • Tóth Györgyi (könyvtáros, Esztergom)
 • Általános és specifikus kérdések, tudománymetriai tájékoztatás: könyvtárvezető

Elérhetőségek


ISMERTETŐ

Részletesebb ismertető és útmutató a központi honlapon található.

Gyűjtőkör:

Személyek: A PPKE BTK főállású munkatársai; a kutatócsoportok tagjai; a doktori iskoláinkban közreműködő nyugalmazott oktatóink; doktoranduszaink, amennyiben van szakmai tudományos publikációjuk.

Adatok: a formálisan megjelent publikációk és a hivatkozások bibliográfiai adatai. A művészeti területeken az alkotások adatai.

A tételeken intézményi hozzárendeléssel kell jelölni, hogy mely művek tartoznak "... a foglalkoztatottak által a jogviszonyuk keretei között megalkotott, a munkáltatónak átadott és nyilvánosságra hozott [...] tudományos művek" közé (intézményi hozzárendeléssel fel kell tüntetni, melyik publikációk kerülnek be az intémzényi adattartományba) (1994. évi XL. tv. 2015-ös módosítása).

A hivatkozási adatok közül elsősorban a valódi, érdemi szerzői tudományos műben megjelent hivatkozásokat és a teljes kötetekről írt recenziókat érdemes gyűjteni, azokat, amelyek "Tudományos" vagy "Oktatási" besorolást kaphatnak. A szerkesztett kötet egyes tanulmányaira érkező hivatkozások az adott tanulmány szerzőjét illetik meg. A különféle online, nem minőségi, nem tartós/professzionális archívumba elhelyezett és azonosítóval (ISBN, DOI) sem rendelkező dokumentumok csak az "Egyéb" közé sorolhatók.

Adatfelvitel: a szerzők jelszavas belépéssel közvetlenül az MTMT rendszerébe vihetik fel az adatokat.

A 3/2012. sz. Dékáni Utasítás (A publikációs adatok kezeléséről) értelmében "minden oktató köteles a megjelent publikációjának az MTMT kezelési szabályai szerint megkövetelt adatait saját maga rögzíteni az MTMT rendszeren."

REGISZTRÁCIÓ:

 • Új személyek regisztrációja: közvetlenül az MTMT honlapjáról.
 • A Karra belépő, MTMT-azonosítóval már rendelkező, új munkavállaló intézményi regisztrációja

  Ha Egyetemünkre új munkavállaló érkezik, aki már szerepel az MTMT-ben, a kari adminisztrátortól szíveskedjen kérni felvételét és hozzárendelését a PPKE intézményi szerzői közé. Az Egyetemhez fűződő kutatói munka publikációs eredményeinek nyilvántartásához és bemutatásához, az intézményi adatok kezeléséhez, ez a lépés elengedhetetlen.

Angol-Amerikai Intézet

Kiss Judit

Filozófia Tanszék

Kiss Judit

Keleti Intézet (Sémi Filológia Tanszék)

Kiss Judit

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

Kiss Judit

Közép-Európa Intézet

Kiss Judit

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Kiss Judit

Művészettudományi Intézet

Kiss Judit

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

Kiss Judit

Pszichológiai Intézet

Kiss Judit

Régészettudományi Intézet

Kiss Judit

Romanisztikai Intézet

Kiss Judit

Szociológiai Intézet

Kiss Judit

Tanárképző Központ

Tóth Györgyi

Történettudományi Intézet

Tóth Györgyi

Zenei szakcsoport

Kiss Judit

Doktori iskolák disszertációi

Kiss Judit

Doktoranduszok

Tóth Györgyi

ISMERTETŐ

Részletesebb ismertető és útmutató a központi honlapon található.

Gyűjtőkör:

Személyek: A PPKE BTK főállású munkatársai; a kutatócsoportok tagjai; a doktori iskoláinkban közreműködő nyugalmazott oktatóink; doktoranduszaink, amennyiben van szakmai tudományos publikációjuk.

Adatok: a formálisan megjelent publikációk és a hivatkozások bibliográfiai adatai. A művészeti területeken az alkotások adatai.

A tételeken intézményi hozzárendeléssel kell jelölni, hogy mely művek tartoznak "... a foglalkoztatottak által a jogviszonyuk keretei között megalkotott, a munkáltatónak átadott és nyilvánosságra hozott [...] tudományos művek" közé (intézményi hozzárendeléssel fel kell tüntetni, melyik publikációk kerülnek be az intémzényi adattartományba) (1994. évi XL. tv. 2015-ös módosítása).

A hivatkozási adatok közül elsősorban a valódi, érdemi szerzői tudományos műben megjelent hivatkozásokat és a teljes kötetekről írt recenziókat érdemes gyűjteni, azokat, amelyek "Tudományos" vagy "Oktatási" besorolást kaphatnak. A szerkesztett kötet egyes tanulmányaira érkező hivatkozások az adott tanulmány szerzőjét illetik meg. A különféle online, nem minőségi, nem tartós/professzionális archívumba elhelyezett és azonosítóval (ISBN, DOI) sem rendelkező dokumentumok csak az "Egyéb" közé sorolhatók.

Adatfelvitel: a szerzők jelszavas belépéssel közvetlenül az MTMT rendszerébe vihetik fel az adatokat.

A 3/2012. sz. Dékáni Utasítás (A publikációs adatok kezeléséről) értelmében "minden oktató köteles a megjelent publikációjának az MTMT kezelési szabályai szerint megkövetelt adatait saját maga rögzíteni az MTMT rendszeren."

REGISZTRÁCIÓ:

 • Új személyek regisztrációja: közvetlenül az MTMT honlapjáról.
 • A Karra belépő, MTMT-azonosítóval már rendelkező, új munkavállaló intézményi regisztrációja

  Ha Egyetemünkre új munkavállaló érkezik, aki már szerepel az MTMT-ben, a kari adminisztrátortól szíveskedjen kérni felvételét és hozzárendelését a PPKE intézményi szerzői közé. Az Egyetemhez fűződő kutatói munka publikációs eredményeinek nyilvántartásához és bemutatásához, az intézményi adatok kezeléséhez, ez a lépés elengedhetetlen.

x