450 éve született a nagy hitvitázó és egyetemalapító Pázmány Péter 2020. szeptember 22.

Konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 2020. október 7.

Október 4-én lesz, hogy 450 esztendeje született egyetemünk alapítója, Pázmány Péter.Sokirányú tevékenységének elemei nem különíthetők el. Szintézisben jelenik meg a jezsuita szerzetes és professzor, az ájtatossági műveket létrehozó pap, a halk szavú és bensőséges hitet kereső és kínáló lelkiatya, a végtelenségig türelmes és kiváró térítő, a négy évtizeden át folyamatosan igét hirdető szónok és prédikációszerző, a kemény szavú, szigorú és kikezdhetetlen szillogizmusokkal érvelő vitázó, az európai, pápai, erdélyi és török diplomáciába bocsátkozó, minden személyeskedést és intrikát kiálló, ezernél is több levelet megíró érsek és a jövőbe tekintő intézmény- és egyetemalapító. Pázmány életműve mögött valami hihetetlen szívósság, következetesség és kitartás, egy rendkívül erős belső tartású ember alakja sejlik fel.

Az októberi konferencia célja, hogy az újabb tudományos kutatások fényében ünnepeljük meg egyetemalapítónk szültetésének 450. évfordulóját. A konferencián részben átfogó megközelítéssel, részben eddig ismeretlen, új adatok feltárásával foglalkozó előadások hangzanak majd el, melyek a tervek szerint kötetben is napvilágot látnak majd.

A konferenciát könyvbemutató zárja, ami egy októberre megjelenő új könyv a Pázmány Péter Művei című kritikai kiadás-sorozat 11. köteteként. E kötet elkészítése szakmai szempontból izgalmas vállalkozás, ugyanis Pázmány több mint ezer oldalas prédikáció-gyűjteményében kiadott beszédei 1636-ban, élete végén egy kötetben először jelentek meg, és csupán egyetlen prédikációja van, aminek korábbi változata is ismert: a Posonban lött prédikáció (1610). Ez lényegében egy prédikáció formájú vitairat, amit későbbi, 1636-os gyűjteményében Pázmány lényegesen átírt, megszüntetve annak vitairat-jellegét.

Az előadók között hárman a szorosabban vett Pázmány Péter Kutatócsoport tagjai, amely két évtizede foglalkozik Pázmány műveinek közzétételével egy 2000-ben elindított Pázmány Péter Művei című új könyvsorozat folytatólagos kiadásával. A kutatócsoport legaktívabb tagjai egyetemünk első évfolyamain végzett egykori hallgatók (Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Báthory Orsolya), akik saját, más irányú szakmai és oktatói tevékenységük mellett is folyamatosan dolgoznak a kiadássorozaton. Jelenleg a legnagyobb korpusz, Pázmány több mint ezer oldalas fő műve, az Isteni igazságra vezérlő Kalauz kiadásának előkészítésén dolgozunk. A munkát nehezíti az eredeti szöveg terjedelmes volta, Pázmánynak a saját szövegéhez írt mintegy 7.000 jegyzete, ezek részletes feltárása. Mindez több éves munkát igényel a kritikai kiadásban való közzétételhez. A kutatócsoport munkájáról részletesen →

A PPKE ez év novemberére meghívást kapott a bécsi Pázmáneumba, Pázmányról szóló előadások megtartására.

A konferencia programja →


Hargittay Emil

Kutatócsoport-vezető

x