A Közel-Kelet migrációs kihívásai 2019. december 1.

Október 27-én a Pázmány Ostrakon öntevékeny kör szervezésében Dr. Nagy Viktor előadásában hallhattunk a Közel-Kelet migrációs kihívásairól.

A tanár úr az előadás első felében a Közel-Kelet fogalmi kereteit tisztázta, az ide tartozó országok, közös jellemzőik és történelmi örökségük felsorolásával. Az előadás második felében a migrációról volt szó. Az előadó kitért Magyarország helyzetére is, illetve sok személyes tapasztalattal gazdagította az elmondottakat. 

Pámzány Ostrakon →

x