Rezsőházy Rudolf

Díszdoktorrá avatása: 2012. október 12.

Egyetemünk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és benne Karunk, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar első társadalomtudós díszdoktora, Rezsőházy Rudolf Szegeden született 1929. január 3-án. Középiskolai tanulmányait Budapesten, a piarista gimnáziumban végezte, 1939-1947-ig. 1947-48-ban a Pázmány Péter Egyetem jogi karának, valamint a Külügyi Akadémiának volt hallgatója. 1949-ben elhagyta Magyarországot, és tanulmányait az Université catholique de Louvain-en (Belgiumban) folytatta történelem szakon (1949-1953). 1955-ben szerzett PhD-fokozatot, „Origines et formation du catholicisme social, 1842-1909" című könyvével. 1961-től a louvaini egyetem Gazdaság-, Társadalom és Politikatudományi Karán tanított, 1964-től rendes egyetemi tanár és tanszékvezető. 1996-tól emeritus professzor. Több nemzetközi összehasonlító kutatásban vett részt az UNESCO keretében. 1960-tól rendszeresen dolgozott dél-amerikai, afrikai és ázsiai társadalomfejlesztési projektekben. 1980-2001-ig az „Association Internationale de Développement des Communautés" elnöke. Számos nemzetközi kongresszusnak és különböző országok egyetemeinek előadója.

Rezsőházy Rudolf tagja a Belga Királyi Akadémiának, külső tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, székfoglaló előadását „Az európai identitást meghatározó értékek" címmel tartotta 2005 novemberében.

Rezsőházy Rudolf magyar és keresztény identitását megvalló tudós, értelmiségi, aki nemcsak választott hazájában, Belgiumban, hanem a rendszerváltozás óta Magyarországon is részt vesz a tudományos életben és a közéletben. Szakmai, társadalomtudósi érdeklődésének középpontjában mindvégig a nyugati, keresztény kultúra legfőbb tartalmai álltak. Központi kutatási területe a társadalmi és történelmi változások tanulmányozása; ezen belül is a társadalmi fejlődés kérdései, valamint az értékek kialakulásának és módosulásának témája. Művei társadalomtudósi hozzájárulások a jelen legsúlyosabb elvi és gyakorlati problémáihoz, vitáihoz. Bizonytalan, tájékozódásukat vesztő koroknak, amilyen a mienk is, rá kell eszmélniük elevenítő értéktartalmaikra. Ehhez segít hozzá minket Rezsőházy Rudolf társadalomtudósi életműve.

Teljes laudáció >

Rezsőházy Rudolf előadása >

x