Vető Miklós

A PPKE BTK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2010. december 15.

 

 

x