Az Ars Sociologica sorozat új kötete 2020. május 18.

Az Ars Sociologica sorozatban megjelent Max Weber: "A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme" című művének új fordítása.

Éppen száz évvel ezelőtt, 1920-ban jelent meg könyv alakban a szociológia és az újkori gondolkodástörténet egyik legjelentősebb műve. Max Weber (1864–1920) Protestáns etikája a vallás szerepét vizsgálja a kapitalista mentalitás, a „hivatásnak" tekintett munka megszületésében. A mű horizontja azonban sokkal tágabb: a rendkívüli gazdagságú szövegből a modern világ kapitalizmusra, bürokráciára, tudományra épülő rendjének, valamint a polgárság „életvitelének" – vagyis mai nyugati világunk sajátos „racionalitásának" az alapvonalai rajzolódnak ki. Emiatt lehet Weber korszakos munkája a helyzetünkről és magunkról való gondolkodás klasszikus kiindulópontja, nem csak szociológusok, történészek és a kultúratudományok, hanem mindenki számára, akit az újkor értelemtörténete érdekel.

A kötetet szerkesztette, jegyzetekkel ellátta, az utószót írta: Hidas Zoltán.

A mutatók összeállításában két hallgatónk, D. Nagy Márton és Kocsis Viktória segített.

További információ →

x