Bántalmazás az iskolában: nagy a kihívás, rengeteg a teendő 2021. április 27.

Összefoglaló a Pedagógus Klub előadásáról

A Pázmány Pedagógus Klub 2021. április 22-i előadásának meghívott szakértő vendége Dr. Egri Tímea, a Miskolci Egyetem docense volt, aki a a kortársbántalmazás jelenségét járta körül, aminek a neveléstörténetben külön tematikája van és ami új formában és új erővel jelenik meg a 21. századi iskolában. Meglepő és elgondolkodtató az a kutatási adat, mely szerint a magyar iskolások körében az átlagot meghaladó arányban van jelen a vulgáris beszéd, a rongálás, a lopás, a megfélemlítés, a fizikai bántalmazás, a tanórai rendzavarás. Ez egészült ki a cyberbullying jelenségével a digitális környezetben. Miközben a pszichológiai szakirodalomban bizonyítást nyert, hogy az egészséges lelki fejlődéshez és a tanuláshoz optimális pszichés tanulási környezetre van szükség, aközben az iskolai bántalmazással összefüggésben egyre több elgondolkodtató adat, esemény lát napvilágot. A bántalmazó viselkedés mögött a megbomlott lelki egészség húzódik meg, tehát, ha az iskolai agressziót szeretnénk kezelni, a gyermekek lelki egészségét kellene feltérképzeni és pedagógiai tervet kidolgozni a lelki egészség gondozására. Ebből az is következik, hogy a 21. századi pedagógus azon túl, hogy egy adott tantárgyat tanít, elsősorban a tanítványok jóllétéről kell gondoskodjon, különben nem adottak a tanulás minimum feltételei. A felvetésből több következmény is megállapítható: 1. a pedagógusoknak rendelkezniük kell olyan felkészültségekkel, melyek birtokában képesek a gyermekek lelki egészségének a támogatására; 2. a tantervnek toleránsnak kell lennie az iskolai lelki egészségnevelés feladataival kapcsolatban; 3. a pedagógusok lelki egészségének támogatásáról az iskolának mint szervezetnek gondoskodnia kell; 4. az iskola és a pedagógus a szülőket szövetségesekké kell tegye a gyermekek lelki egészségének a támogatásában, ugyanis ez a nevelési feladat csak a szülővel közösen valósítható meg.

A pedagógusképzés és pedagógus továbbképzések új irányait ezek mentén a következmények mentén kell újragondolni.

x