Egyetemünk tanárai számos kitüntetést kaptak a nemzeti ünnepen 2010. október 28.

Karunkról M. Kiss Sándor egyetemi tanár, a Történelemtudományi Intézet vezetője kapott 1956-os emléklapot a köztársasági elnöktől.

M. Kiss Sándor fő szakterülete az 1956-os forradalom, illetve az állami erőszakszervezetek a kommunista diktatúrában. Nevéhez fűződik például a Tóth Ilona per tényfeltárása. A díjat a hazafias helytállással példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló, a társadalmi párbeszéd, a társadalmi béke, a nemzet egységének megvalósítása, a békés rendszerváltozás megteremtése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként kapta tanárunk.

Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára dr. Schmitt Pál köztársasági elnök 2010. október 23-a alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta: több évtizedes kiemelkedő tudományos, oktatói és példaértékű intézményvezetői tevékenysége elismeréseként dr. Gaál Endre érseki tanácsosnak, nagyprépostnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar dékánjának.


Példaértékű életútja elismeréseként Bittsánszky Gézának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar oktatási és akkreditációs ügyek koordinátorának,
valamint a a katolikus bibliatudomány oktatásában, kutatásában végzett munkássága, eredményeinek széles kultúrtörténeti kitekintésű publikálása, életútja elismeréseként dr. Rózsa Huba teológusnak, pápai protonotáriusnak, a Székesfehérvári Egyházmegye papjának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusának.

Kitüntetésben részesült több jeles egyházi személyiség is.

A Magyar Köztársaság Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapta Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke.
Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje kitüntetést kapta Dr. Bábel Balázs, a Kalocsai-Kecskeméti Főegyházmegye érseke Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány megalapítója Dr. Olofsson Károly Placid, bencés szerzetes, tanár Dr. Pálos Miklós, a Kereszténydemokrata Néppárt alapító tagja, volt egyházügyi államtitkár, Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök

Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést kapta Roska Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar prodékánja

Az államfő a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta: P. Szőke János szalézi atyának, a Don Bosco Kiadó igazgatójának, Puskás László festőművésznek, görög katolikus papnak, Takács Jánosnak, a Piarista Diákszövetség országos választmánya tagjának.

A köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta: Brückner Ákos Előd ciszteri szerzetesnek, a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia plébánosának, Havas István piarista tanárnak, a brüsszeli Katolikus Misszió lelkészének. A díjazottaknak Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált.

x