Filozófiai istentan 2010. december 3.

A PPKE BTK Filozófiai Intézete szeretettel vár minden érdeklődőt a konferenciájára 2010. december 2-án a Stephaneum Pázmány termében.

PROGRAM:

9.30-9.55 (+ 15 perc diszkusszió) BÁRÁNY ISTVÁN (ELTE): Az istenfogalom változásai az ötödik században: Empedoklész istenei.
10.10-10.35 (+15) LAUTNER PÉTER (PPKE BTK): Az arisztotelészi mozdulatlan mozgató oksági viszonyai.
10.50-11.05 – szünet.
11.05-11.30 (+15) NÉMETH ATTILA (ELTE): Cicero és az epikureus teológia.
11.45-12.10 (+15) BENE LÁSZLÓ (ELTE): Isteni gondviselés, fátum és morális felelősség a középső platonizmusban.
12.25-13.30 – szünet.
     
13.30-13.55 (+15) BAKOS GERGELY (Sapientia): A gondolkodás tapasztalata Canterbury Szt. Anzelmnél.
14.10-14.35 (+15) SCHMAL DÁNIEL (PPKE BTK): Descartes ontológiai istenérvének leibnizi kritikája.
14.50-15.15 (+15) HANKOVSZKY TAMÁS (PPKE BTK): Az abszolút én és az abszolútum.
15.30-15.45 – szünet.
15.45-16.10 (+15) PUSKÁS ATTILA (PPKE HTK): A politeizmus dícsérete? Megjegyzések a monoteizmussal szembeni kritikákhoz.
16.25-16.50 (+15) MEZEI BALÁZS (PPKE BTK): A francia fenomenológia teológiai fordulata.Absztraktok és további információk

x