How to Do Uralic Syntactic Fieldwork (The Basic Structure of Udmurt) 2012. május 11.

A PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskolája kétnapos workshopot rendez How to do Uralic syntactic fieldwork (The basic structure of Udmurt) címmel 2012. május 18-19-én az Ambrosianum épület 220-as termében.

A workshop célja, hogy az udmurt nyelv mondattani jelenségeinek vizsgálatán keresztül a résztvevők képek kapjanak arról, hogyan érdemes elindulni egy mondattanilag kevéssé elemzett nyelv – mint amilyen az uráli nyelvek legtöbbje – szintaktikai leírásában. A kétnapos workshop egyes blokkjai a szintaxis egy-egy szűkebb témáját járják körül, a közös munkát a témában szakértő előadók moderálják. Fontos szempont a munka során a közös gondolkodás, brainstorming. A munkát udmurt anyanyelvi beszélők segítik.

A workshop témáiról és a moderátorokról ezen a linken tájékozódhat.

x