Iraki Kurdisztán 2019 2019. november 23.

A Kurdisztáni-Magyar Régészeti Misszió sikeresen zárta hatodik terepmunkaszezonját 2019. őszén.

Ezúttal a tavalyi évhez hasonlóan, Dwín várától 2 km-re, Pánkán települése mellett folytattuk a régészeti feldolgozást. A korábbi terepmunkáink során a lelőhelyen végzett felmérések mellett magnetométeres vizsgálat, terepbejárás, valamint drónos és kézi nagyfelbontású 3D-fotogrammetria képezte a régészeti jelenségek roncsolásmentes régészeti módszerekkel történő dokumentálását.

A mai Pankan falu közelében található rommező régóta ismert volt, de a jelentős falmaradványokat általában oszmán kori karavánszerájként tartották nyilván. Az elmúlt évek terepmunkaszezonjaiban felszíni leletgyűjtés, valamint a falak felmérése történt meg kézi és drónfelvételekből összeállított 3D-képalkotással. A 2018-as őszi misszió során a D-i kapu egyes részeinek feltárására is sor került. A lelőhely alaprajzának ás elsődleges periodizálásának bővítése érdekében idén 7 szelvényben végeztünk régészeti feltárást.

Eddigi, C14-es mérésekkel is megerősített kutatásaink szerint az építmény egy 5-6. századi erődített szászánida komplexum volt, melyet az éremleletek szerint legkésőbb a 13. századig használtak. Az idei misszió egyik fő terepi feladata a korábbi eredményeinkre alapozva a romterület egyes alaprajzi részleteinek megismerése mellett a lelőhely rétegrendszerének kutatása volt. A terepi munkák mellett kiemelt szerepet kapott a korábbi és az új leletanyag régészeti dokumentálása. Az őszi misszió során folytattuk a kerámia- és fémanyag megtisztítása mellett a rajz- és fotódokumentáció, valamint a tárgyleírások elkészítését.

A feltárás folyamatos dokumentálása hagyományos régészeti és 3D fotogrammetriai módszerek kombinálásával folyt. GNSS bázis és rover segítségével minden régészeti leletet és jelenséget pontosan bemértünk. A friss eredményekről 3D-képalkotással digitális, georeferált, mérhető modelleket késztettünk, melyekből az esti feldolgozások során a terepi dokumentálást segítő magassági modellek, metszetek és ortomozaikok is készültek. Idén is folytattuk a lelőhely szisztematikus fémkeresős kutatását a romterület teljes területén, valamint közvetlen környezetében.
Köszönjük minden kurd és magyar résztvevőnek a kitartó és lelkes munkát!

Fotók →

x