A konferenciát az NTP-HHTDK-15-0021 számú "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása" című pályázat támogatásával valósítottuk meg.

 


A Történelemtudományi, valamint a Kommunikáció- és Médiatudományi Szekcióban 2016. április 11-én készült képek:

2016. április 11.


A Pszichológiai Szekcióban 2016. április 13-án készült képek:

2016. április 13.


Történelmi felkészítő kurzus

 

A konferencia programja

2016. április 11.

I. szekció - Történelemtudomány (Ambrosianum 301.)

9:30-9:40 Megnyitó

9:40-10:10 Horváth Terézia: A győri székeskáptalan személyzete az Árpád-korban (Szovák Kornél)

10:10-10:40 Kovács Rudolf Zoltán: Iskola és gyülekezet (Tusor Péter)

10:40-11:00 Kávészünet (Ambrosianum III. szint)

11:00-11:30 Sallai Regina: A pestisszentek tisztelete a 18. századi kisalföldi kéziratos énekeskönyvekben (Medgyesy S. Norbert)

11:30-12:00 Bedők Péter: Muraköz különleges köz- és egyházigazgatási helyzete 1777 és 1918 között (Medgyesy S. Norbert)

12:00-12:30 A Boldog Özséb Színtársulat költészet napi előadása(Stephaneum)

12:30-13:00 Ebédszünet (Ambrosianum III. szint)

13:00-13:30 Demjén Balázs Ádám: Erdélyi középiskolai élet a Katolikus Státus levéltári dokumentumainak tükrében 1860-1862 között (Medgyesy S. Norbert)

13:30-14:00 Nagy Boglárka: Egy iskolapalota a századfordulón: A Vas utcai Felső Kereskedelmi Iskola (Szelke László)

14:00-14:30 Szabó Krisztián: Horthy Miklós németországi útja 1938-ban (Szekér Nóra)

14:30-15:00 Schvéd Brigitta Kinga: A Kolozsvári Magyar Színház mint szimbolikus tér (1906-1945) (Kovács Bálint)

15:00-15:15 Kávészünet (Ambrosianum III. szint)

15:15-15:45 Párkányi Csongor: Egy különleges életpálya: jezsuita, szabadkőműves és kommunista ügynök - Nagy Töhötöm munkássága az állambiztonság dokumentumai alapján (Fejérdy András)

15:45-16:15 Szőke Mihály: Az Erdélyi Katolikus Státus elemi iskolai alapja a kiegyezés idejében (Medgyesy S. Norbert)

16:15-16:45 Nacsa Anett: A mányi német nemzetiségi lakosság kitelepítése (Medgyesy S. Norbert)

16:45-17:00 Eredményhirdetés

 

II. szekció - Kommunikáció- és médiatudomány (Ambrosianum 220.)

9:30-9:40 Megnyitó

9:40-10:10 Kepe Nóra: A nárcizmus mint az ellenőrzés új formája (Bognár Bulcsu)

10:10-10.40 Zubora Ferenc: Videojátékok adaptációs problémái a filmvászonra (Kárpáti György)

10:40-11:00 Kávészünet (Ambrosianum III. szint)

11:00-11:30 Lehoczki Sára: Az Iszlám Állam propagandagépezete (P. Szilczl Dóra)

11:30-12:00 Sokcsevits Hanna: Konfliktuskezelés a tanári kommunikációban (Andok Mónika)

12:00-12:30 A Boldog Özséb Színtársulat költészet napi előadása(Stephaneum)

12:30-13:00 Ebédszünet (Ambrosianum III. szint)

13:00-13:30 Bucsuházy Enikő: SzerEtet-GyűlÖlet, azaz milyen médiatartalmak közül választhat a gyerek (P. Szilczl Dóra)

13:30-14:00 Kosztin Emese

14:00-14:30 Eredményhirdetés

 

III. szekció - Germanisztika (Ambrosianum 140.)

9:40-10:10 Fekete Georgina: Magnetische Rapportverhältnisse bei E.T.A. Hoffmann und Heinrich von Kleist (Lindner Henriett)

10:10-10:40 Kovács Imre: "Ohne Erinnerung keine Identität": Die Analyse des Erinnerungsprozesses in Herta Müllers Roman Atemschaukel (Soproni Zsuzsa)

10:40-11:00 Eredményhirdetés

 

2016. április 12.

IV. szekció - Nemzetközi tanulmányok/politikatudomány (Sophianum 203.)

9:40-10:10 Németh Nikolett: Politika, erkölcs és hazugság (Nyirkos Tamás)

10:10-10:40 Ujvári Ágnes Bianka: A muszlim közösségek integrációja a 2000-es évek elején (Nyirkos Tamás)

10:40-11:10 Varga Eszter: A nők változó helyzete a reiszlamizálódó Törökországban (Szigetvári Tamás)

11:10-11:30 Eredményhirdetés

 

2016. április 13.

V. szekció - Irodalomtudomány (Anselmianum 111.)

9:40-10:10 Nagy Dóra: Jelentések a lét partjáról. Én-definíciós kísérletek Székely Csaba Bányavidék c. trilógiájában (Horváth Zsuzsa)

10:10-10:40 Gyarmathy Hedvig: Erdélyi látképek. A vizuális és filmszerű narráció poétikai hatásai Dragomány György Mágia c. regényében (Thimár Attila)

10:40-11:10 Krippl Gréta: "Nincs olyan mély kút, aminek az alja annál sötétebb." Test- és térpoétika Centauri prózájában (Osztroluczky Sarolta)

11:10-11:30 Eredményhirdetés

 

VI. szekció - Pszichológia (Sophianum 205.)

14:00-14:30 Hódos Elíz Katalin: Többet ésszel, mint erővel? A fizikai és szellemi munkát végzők összehasonlító vizsgálata (Matuszka Balázs)

14:30-15:00 Szügeczky Sára: A párkapcsolati identitás Kérdőív Pszichometriai vizsgálata a készülődő felnőttség tükrében (Matuszka Balázs)

15:00-15:30 Földváry Zsófia: Lehetőségek tárháza - avagy a huszonévesek kapunyitási krízise, érzelmi leválása és szexuális elköteleződése (Matuszka Balázs)

15:30-16:00 Jákli Fruzsina: A pszichológiai immunkompetencia és a narcisztikus személyiségvonások összefüggéseinek vizsgálata (Matuszka Balázs)

16:00-16:30 Isépy Réka: Felnőtt sportolók és mozgáskorlátozott sportolók önértékelésének összehasonlító vizsgálata (Matuszka Balázs)

16:30-17:00 Kristóf Zsüliet: Erőszakos bűncselekményt elkövetett és azt el nem követett szkizofrén betegek összehasonlítása empátia és mentalizációs készség mentén (Géczy Anna)

17:00-17:30 Kovács Kristóf: Különböző vállalati vezetők személyiségbeli különbségei (Bodnár Éva)

17:30-18:00 Kiss József: Az auditív és vizuális rövidtávú memória módszertani összehasonlítása (Gerván Patrícia)

18:00-18:30 Herold Klaudia: A házastársi elégedettség és a hálaadásra való képesség kapcsolata (Bodnár Éva)

18:30-19:00 Szajli Claudia: Társas támogatás és megküzdés vizsgálata volt fogvatartottak körében (Kővágó Pál)

19:00-19:30 Zubreczki Dóra: A zenészek személyisége és flow élménye (Hargitai Rita)

19:30-20:00 Nagy Fruzsina: Empátia és abszorpció vizsgálata a szerepjátékos szubkultúrában (Hargitai Rita)

20:00-20:30 Eredményhirdetés

 

x