Könyvbemutató a bécsi nagykövetségen 2021. október 27.

Olaszország után Ausztriában is debütált a püspöklexikon

A budapesti, majd római könyvbemutató után október 20-án került sor a Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amstbiographisches Lexikon (Az Osztrák–Magyar Monarchia püspökei 1804 és 1918 között. Hivatalbiográfiai lexikon) bécsi bemutatójára. Az eseménynek a Magyar és Erdélyi Kancellária egykori palotájában az ausztriai magyar nagykövetség székhelye adott otthont.  A rangos rendezvény zárszavát Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja tartotta.

A lexikon munkálatainak magyar központja a MKPK által alapított Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt. Tusor Péter történész, a PPKE BTK docense koordinálásával az egyetem több oktatója és hallgatója tevékenyen részt vett a lexikon létrehozásában.

„Mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, különleges érzés végigtekinteni a 19. századi püspökelődeink során. Életük és munkásságuk e lexikonnal egységesen történelmi távlatba kerül” - fogalmazott Veres András a bécsi bemutatón. Beszédében kiemelte, hogy a kötet nemzetközi összefogás keretében valósult meg, szimbolizálva a Katolikus Egyház egyetemességét és múltja iránti közös érdeklődést.     

„Mint ennek az egyetemnek a nagykancellárja kifejezetten büszke vagyok arra, hogy ezen az impozáns lexikonon a Pázmány-címer is megtalálható” - tette hozzá.

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

A bécsi bemutatón elhangzott köszöntő teljes egészében elolvasható a kutatócsoport honlapján.

A Bischofslexikont ezt megelőzően Rómában is bemutatták, ennek összefoglalója itt olvasható.

Gratulálunk a munka gyümölcséhez!

Forrás, fotó: MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport

x