Boka László

BOKA László (Nagyvárad, 1974), PhD, irodalomtörténész, kritikus, egyetemi oktató,jelenleg tudományos igazgató az Országos Széchényi Könyvtárban és egyetemi docens a Partiumi Keresztény Egyetemen. A Szépírók Társasága, a József Attila Kör és az Erdélyi Magyar Írók Ligája tagja.

Főbb munkái:

  • Régiók és valóságépítmények - mint elbeszélői helyzetek és eszmetörténeti kontextusok = Visszhangot ver az időbenHetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, szerk. BENGI László, HOVÁNYI Márton, JÓZAN Ildikó, Pozsony, Kalligram, 2013, 157-165.
  • Egyszólamú kánon? Tanulmányok és kritikák. Bp.,Gondolat,  2012.
  •  „Egy eltűnt mosoly. Kulturális körkép és korhangulat a századfordulón. = Új templom – régi oltár. A Nagyváradi Szigligeti Színház Zárkövének krónikája 1900-2011, szerk.NAGY Béla, Nagyvárad, Szigligeti Alapítvány – Varadinum Script Kiadó, 2011,  9-36.
  • Sajátosság – egyetemesség – egység? (A ’hosszú’ hetvenes évekről és néhány vitájáról) = Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyímesi Éva emlékére. szerk. BALOGH F. András, GÁBOR Csilla, BERSZÁN István, Budapest-Kolozsvár, Argumentum, 2011. 273-289.
  • A befogadás rétegei. Kolozsvár, Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, 2004. Ariadné Könyvek. 256.

 

Ebben a projektben Babits Mihály 1910-1920 közötti esszék, tanulmányok, kritikák kötet főszerkesztője.

x