CERCOLOC – Centro di Ricerche sulle Colonie Locresi/Centre de Recherches sur les Colonies Locriennes

Magyar | English

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2017 óta támogatja a dél-olaszországi Calabria tartományban folytatott régészeti kutatásokat. Jelenleg ez az egyetlen, magyar egyetemi munkacsoport által vezetett, klasszika-archeológiai terepmunka, amely a helyszínen, az ókori görög és itáliai kultúrák által lakott földrajzi területen zajlik.

2017 és 2020 között a PPKE volt és jelenlegi hallgatóit, más hazai és külföldi egyetemek hallgatóit, valamint múzeumi szakembereket egyesítő munkacsoportunk az ókori Medma legfontosabb szentélykörzetében talált fogadalmi terrakotta-szobrocskák feldolgozásával foglalkozott. 

Ennek a régészeti, művészettörténeti és vallástörténeti szempontból egyaránt nagy jelentőségű emlékanyagnak a feldolgozására a Reggio Calabria-i Museo Archeologico Nazionalétól és a terület kulturális örökségéért felelős Főfelügyelőség (Soprintendenza ABAP) hozzájárulásával kerülhetett sor, munkánkat kezdettől fogva támogatta az École Française de Rome, a budapesti Szépművészeti Múzeum, 2020-tól kezdve pedig az Accademia Nazionale dei Lincei is.
2020. márciusa óta e kutatások tervezése és koordinálása a PPKE Bölcsészettudományi Karon a CERCOLOC Kutatócsoport keretében zajlik.

Első kutatási projektünk jelentőségét növeli az is, hogy a régészeti tárgyi örökség gondozásának egy napjainkban egyre fontosabbá váló trendjébe illeszkedik: a sok évtizeddel ezelőtti, ma már történeti jelentőségűnek mondható ásatások leletanyaga sokszor mind máig feldolgozásra, sőt, restaurálásra, rendszerezésre és katalogizálásra vár. A medmai Calderazzo lelőhelyen 1912 és 1913 között, Paolo Orsi ásatásai által feltárt leletek feldolgozásával erre vállalkoztunk, magyar restaurátorok, valamint olasz és francia informatikai szakemberek közreműködésével. 

A medmai terrakotta-plasztikából kiinduló kutatási program egy lényegesen tágabb, sokrétű együttműködés kiindulópontjává vált. A Kutatócsoport célja 2021-től kezdve Medma és Hippónion, két szomszédos és egymással szorosan összefüggő görög városállam emlékeinek szisztematikus kutatása. A Tirrén-tenger partján kialakult két városállamot a hagyomány szerint Lokroi Epizephürioi, a térség legfontosabb görög poliszának polgárai alapították, a három város kapcsolatrendszerének részletei azonban még sok kutatást igényelnek, mind földrajzi-topográfiai értelemben, mind kulturális tekintetben, mind pedig a városállamok lakóinak, mint emberi közösségeknek a kapcsolatait illetően.

A következő évekre tervezett projektjeink ezekre a kérdésekre keresik a választ, többféle megközelítés segítségével. A 2021 és 2026 közötti évekre tervezett projektjeink elsősorban továbbra is a régebbi ásatásokból származó leletegyüttesek feldolgozását célozzák: Hippónion két archaikus és klasszikus kori szentélykörzetének, a Scrimbia és Cofino lelőhelyeknek a medmaival szorosan összefüggő emlékanyagát, valamint Hippónion görög nekropolisát tervezzük feldolgozni és publikálni. Hosszabb távon ezek a kutatások reményeink szerint a terület központjai közti kapcsolatokat feltáró topográfiai kutatásokkal és ásatási projektekkel is összekapcsolódnak majd. A Lokroi-kör kultuszhelyeiről származó emlékek interpretációjában mindazonáltal kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a művészettörténeti és a vallástörténeti megközelítésnek. Reményeink szerint ezek révén kutatásaink a klasszikus ókortudomány egésze számára is általános érvényű eredményeket hoznak majd.

A Kutatócsoport kiemelten fontos feladatának tekinti a szakmai utánpótlásképzést. Terveink szerint az első évadok gyakorlatát folytatva és kibővítve a következő években is arra törekszünk, hogy a CERCOLOC dél-itáliai kutatásai magyar egyetemi hallgatóknak, doktori hallgatóknak, fiatal kutatóknak is lehetőséget adjanak arra, hogy a klasszikus kultúrák egyik fontos helyszínén közvetlen kapcsolatba kerüljenek ókori emlékekkel, a szakmai gyakorlattól a szakdolgozati témaválasztáson keresztül a publikációs lehetőségekig különböző formákban.


A Kutatócsoport Tudományos Tanácsának tagjai:

  • Ermanno A. Arslan, az Accademia Nazionale dei Lincei rendes tagja, a milánói Régészeti Múzeum volt igazgatója
  • Bencze Ágnes, PPKE BTK, Művészettörténet Tanszék
  • Beszédes József, PPKE BTK, Régészettudományi Intézet
  • Francesco D'Andria, az Accademia Nazionale dei Lincei levelező tagja, a leccei Università del Salento professor emeritusa
  • Pataki Elvira, PPKE BTK, Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
  • Claude Pouzadoux, a Centre Jean Bérard (CNRS) igazgatója
  • Franco Prampolini, Università Mediterranea di Reggio Calabria
  • Claudio Sabbione, a Calabria tartományi Régészeti Felügyelőség volt inspektora
  • Fabrizio Sudano, a Catanzaro, Cosenza, Crotone körzetekért felelős Soprintendenza ABAP főfelügyelője
  • Vass Lóránt, PPKE BTK, Régészettudományi Intézet


Interneten elérhető publikációk:

2018. ősz – 2019. nyár: Medma szentélyei, időszaki kiállítás a Szépművészeti Múzeumban

Recherches sur les terres cuites votives de Medma – CEFR 2019 →

Terres cuites votives de Medma – CEFR 2020 →

 

x