CERCOLOC – Centro di Ricerche sulle Colonie Locresi/Centre de Recherches sur les Colonies Locriennes

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2017 óta támogatja az ókori, dél-itáliai görög Medma városállam emlékeivel kapcsolatos kutatásokat. Az első három év misszióinak célja elsősorban leletfeldolgozás volt: a lelőhelyen még az 1910-es években folytatott ásatást Paolo Orsi, a dél-itáliai régészet atyja, az általa napvilágra hozott leletek nagy része azonban máig dokumentálásra és korszerű feldolgozásra vár. Ennek a régészeti, művészettörténeti és vallástörténeti szempontból egyaránt nagy jelentőségű emlékanyagnak a feldolgozására kapott engedélyt Kutatócsoportunk a Reggio Calabria-i Museo Archeologico Nazionalétól és a terület kulturális örökségéért felelős Főfelügyelőségtől (Soprintendenza ABAP). Munkánkat kezdettől fogva támogatja az École Française de Rome, valamint 2020-tól kezdve az Accademia Nazionale dei Lincei is.

Első kutatási projektünk, amelynek célja a Medma legjelentősebb szentélyéből származó terrakotta fogadalmi szobrocskák a teljes publikációja, mára egy sokrétűbb együttműködés kiindulópontjává vált. A Kutatócsoport távlati célja az ókori nyugati görög világ egyik legjelentősebb városállama, Lokroi Epizephürioi befolyása alá tartozó központok, elsősorban Medma és Hippónion emlékeinek szisztematikus kutatása. A következő évekre tervezett projektjeink elsősorban szintén régebbi ásatásokból származó leletegyüttesek feldolgozását célozzák, de tervezzük ezek összekapcsolását a terület központjai közti kapcsolatokat feltáró topográfiai kutatásokkal és ásatási projektekkel is. A Lokroi-kör kultuszhelyeiről származó emlékek interpretációjában kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a művészettörténeti és a vallástörténeti megközelítésnek. Reményeink szerint ezek révén kutatásaink a klasszikus ókortudomány egésze számára is általános érvényű eredményeket hoznak majd.

A Kutatócsoport kiemelten fontos feladatának tekinti a szakmai utánpótlásképzést. A dél-itáliai kutatómunkában 2017 óta rendszeresen részt vesznek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és más, hazai és külföldi egyetemek hallgatói is.

A Kutatócsoport tudományos Tanácsának tagjai:

  • Bencze Ágnes, PPKE BTK, Művészettörténet Tanszék
  • Pataki Elvira, PPKE BTK, Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
  • Beszédes József, PPKE BTK, Régészettudományi Intézet
  • Vass Lóránt, PPKE BTK, Régészettudományi Intézet
  • Ermanno A. Arslan, Accademia Nazionale dei Lincei, a Milánói Régészeti Múzeum volt igazgatója
  • Claude Pouzadoux, a Centre Jean Bérard (CNRS) igazgatója
  • Claudio Sabbione, a Calabria tartományi Régészeti Felügyelőség volt inspektora


A 2017 és 2019 között lezajlott kutatások ismertetése az École Française de Rome régészeti beszámolóiban →

2018. ősz – 2019. nyár: Medma szentélyei, időszaki kiállítás a Szépművészeti Múzeumban →

x