Kiadványaink

A kutatócsoport kiadványai:

Határ menti területek, migráció a XIX-XX. században, tekintettel a XVII-XVIII századi előzményekre. Szerk.: Őze Sándor - Kránitz Péter Pál. Bp. 2019.

Res Publica Confoederata. Tanulmányok Zrínyi Ilona születésének 375. és halálozásának 315. évfordulója tiszteletére. Szerk.: Őze Sándor - Szelke László. Bp. 2019.

Kovács Eszter: Iszlámismeret Csehországban a 16–17. század fordulóján. Bp. 2017.

Eszmetörténeti tanulmányok. Dolgozatok a 2012. november 10-én Piliscsabán rendezett konferencia előadásaiból. Szerk.: Bojtos Anita – Novotnik Ádám. Doktoriskolai konferenciák 1. Budapest – Piliscsaba, 2016.

Őze Sándor: Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán. (1526–1566) Bp. 2016.

Sándor Őze: Apocalypticism in Early Reformation Hungary. Leipzig-Budapest, 2016.

Az európai iszlámkép Theodor Bibliander gyűjteményének tükrében. Szerk.: Bojtos Anita Piliscsaba, 2016.

Sziráki Szilvia: Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben. PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola és a Történettudományi Intézet sorozata. Monográfiák 3. Bp, 2015.

Kovács Eszter: „Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak szószóllója...". Cseh–magyar jezsuita összefüggések a kezdetektől 1773-ig. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák sorozat:

Keleti keresztény kultúra határainkon innen és túl. Szerk.: Bojtos Anita. Rendtörténeti konferenciák 9. Piliscsaba – Budapest, 2015.

Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről. Szerk.: Medgyesy S. Norbert – Ötvös István – Őze Sándor. Rendtörténeti Konferenciák 8/1-2. Bp. 2013.

Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon. Szerk.: Illés Pál Attila – Juhász-Laczik Albin OSB. Rendtörténeti Konferenciák 7/1-2. Bp. 2012.

A piarista rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Rendtörténeti Konferenciák 6. Bp. 2010.

A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. Szerk.: Guitman Barnabás. Rendtörténeti Konferenciák 5. Piliscsaba, 2009.

Decus Solitudinis. Pálos évszázadok. Szerk.: Sabrak Gábor. Rendtörténeti Konferenciák. 4/1-2. Bp. 2007.

A domonkos rend Magyarországon. Szerk.: Illés Pál Attila – Zágorhidi Czigány Balázs. Rendtörténeti Konferenciák 3. Piliscsaba – Budapest – Vasvár 2007.

A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerk.: Szilágyi Csaba. Rendtörténeti Konferenciák 2. Piliscsaba, 2006.

A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. 1. Szerk.: Őze Sándor – Medgyesy-Schmikli Norbert. Rendtörténeti konferenciák 1/1-2. Piliscsaba – Budapest, 2005.

x