Francia Kapcsolat ‒ komparatisztikai és kultúratudományi kutatócsoport


A Francia Kapcsolat (FK) kutatócsoport 2013-ban kezdte meg működését a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A csoport magyar és francia komparatisztikai és kultúratudományi kutatásokat folytat. Ezek elsődleges célja a francia irodalom recepciójának, illetve a francia irodalom- és humántudomány hatástörténeti összefüggéseinek feltárása. Az összehasonlító kutatás tárgya az irodalmi jelenségek közötti kapcsolat, mégpedig az egyes irodalmakon belüli, valamint az irodalmak közötti kontextus alapján vizsgálva. A kutatócsoport általános irodalomtudományi perspektívából egyúttal az irodalomtudomány tudományelméleti alapjaival, az irodalomelmélet problémáival, az irodalom létrehozásának, terjesztésének, befogadásának elméleteivel és az irodalmi fordítás alapkérdéseivel is foglalkozik. A csoport interdiszciplináris irányultságának megfelelően pedig kiemelten tanulmányozza az irodalomtudomány határterületeit és az irodalom más tudományok számára való hasznosíthatóságát. Így az irodalom(tudomány) és más diszciplínák lehetséges kapcsolódási pontjai is vizsgálódásának fókuszában állnak, közelítve az irodalmat és az irodalomtudományt egyebek mellett a filozófia, az esztétika, a lélektan, a teológia, a szociológia vagy akár a média tudományterületeihez, rámutatva ezzel a közös gondolkodásban rejlő lehetőségekre.

A tagok, többségében magyar és külföldi egyetemi oktatók, és kutatók, akik az egyetemi oktatásban is közvetlenül kamatoztatni tudják a közös eredményeket. A kutatócsoport munkája kezdetek óta többéves kutatási projektek köré épül, melyeket több hazai és külföldi intézettel együttműködve valósít meg (pl. ELTE, PTE, SZTE, MTA, Paris 8, Paris 3, Université catholique de Louvain, Villanova University, LEA Csoport ‒ Lire en Europe Aujourd’hui).

Az FK főbb kutatási programjai:

 • Észlelés, alkotás, teremtés (A fenomenológia, a pszichológia, az esztétika és a teológia módszerei a jelenkori társadalom- és humántudományokban). (KAP)
 • Katedrális a szakrális, esztétikai és publikus tér határán (KAP)
 • Szabálytalan olvasás. Szenzualitás, kritikai gondolkodás és etika kapcsolódási pontjai a kortárs filozófiában és kultúratudományban (KAP)
 • Trauma és esztétikai tapasztalat (KAP)
 • „Írás”, ipszeitás, irodalom. A dekonstrukció (kon)textusairól. (Jacques Derrida Husserl- és Lévinas-interpretációi) (OTKA, PD 108926)
 • Reading and Writing Lietrary Texts in the Age of Digital Humanities, Groupe LEA (Erasmus + Stratégiai partnerség ‒ 2017-1-HU01-KA203-035921)

A kutatócsoport tudományos konferenciákon, valamint tanulmánykötetekben és szöveggyűjteményekben ad számot az eredményeiről. A csoport fennállása óta 8 tematikus nemzetközi konferenciát szervezett kutatási eredményeinek bemutatására, valamint rendszeresen jelentkezik magyar és francia nyelvű publikációkkal is.

Vezető kutatók:


Kutatók:

 • Botos Máté (PPKE BTK, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet)
 • Schmal Dániel (PPKE BTK, Keresztény Filozófiai Intézet)


Csatlakozott kutatók:

 


Események


2019

 • Az arc misztériuma – másság & reprezentáció / Le visage : altérité & représentations
  • 2019. április 11-12.
  • A PPKE BTK Francia Kapcsolat kutatócsoportjának nemzetközi interdiszciplináris konferenciája a Brazíliaváros Egyetem Művészeti Intézetével és a RETINA.International (Paris 8) kutatócsoporttal közös szervezésben
  • Colloque international interdisciplinaire du groupe de recherche Connexion française de l’Université catholique Pázmány Péter en collaboration avec l’Institut d’Art de l’Université de Brasília et de RETINA.International de Paris
  • Tudományos bizottság / Comité scientifique: Ádám Anikó (PPKE), Radvánszky Anikó (PPKE), Pataki Elvira (PPKE), Biagio d’Angelo (UnB), François Soulages (Paris 8, Retina International)


2018


2017

 • A trauma reprezentációi - Les fables du trauma
  • 2017. május 26-27.
  • Pluridiszciplináris nemzetközi konferencia
  • a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Kapcsolat kutatócsoportja és a Paris 3 Sorbonne nouvelle Egyetem THALIM (Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité) kutatócsoportja közös szervezésében
 • Jean-Luc Nancy à Budapest
  • 2017. március 28-29.
  • A korunk Kantjaként is ismert francia filozófus, Jean-Luc Nancy munkásságának szentelt nemzetközi konferenciára kerül sor a Sophianumban.

2016

2015

 • "Szerelem, Töredékek" Workshop
  • 2015. december 15.
  • A francia Roland Barthes (1915-1980) Beszédtöredékek a szerelemről c. könyvének értelmezése és körbejárása non-verbális eszközökkel (mozgás, tánc, performansz stb.) kombinálva
 • A szöveg kijáratai ‒ Roland Barthes 100
  • 2015. december 14-15.
  • Symposium franco-hongrois intitulé Les sorties du texte, organisé à l'occasion du centenaire de la naissance de Roland Barthes
 • L'image est l'oeil de l'histoire
  • 2015. július 2-5.
  • Francia-kínai filozófiai konferencia, Xi'an Jiaotong Egyetem (Xi'an, Kína)
 • Az álmodó ember
  • 2015. április 17-18.
  • Nemzetközi interdiszciplináris konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia kapcsolat Kutatócsoport (Budapest) & RETINA International (AIAC Paris 8)
  • Felhívás


2014


2013

 


Pályázatok

 • OTKA pályázatok:
 • KAP pályázatok:
  • KAP-1.1-14/001: Észlelés, alkotás, teremtés (A fenomenológia, a pszichológia, az esztétika és a teológia módszerei a jelenkori társadalom- és humántudományokban). Egyetemközi és nemzetközi interdiszciplináris kutatási pályázat
  • KAP-1.9-14/006 : konferencia pályázatok:
   • Álom, képzelet, vizualitás (nemzetközi, interdiszciplináris konferencia, 2015. március)
   • In memoriam Jacques Derrida (jubileumi nemzetközi kétnapos konferencia Jacques Derrida halálának 10. évfordulójára, PPKE BTK és PTE, 2014. október)
  • KAP-1.9-14/018 : konferencia pályázatok:
   • Észlelés, alkotás, teremtés (összegyetemi interdiszciplináris konferencia, 2015. január-február) - Felelősök: Ádám Anikó, Radvánszky Anikó, Armando Nuzzo
   • « Mindent láttam » — Hommage à Marguerite Duras (konferencia az írónő születésének 100. évfordulója alkalmából, 2014. október)
  • Egyéni pályázatok:
   • KAP-1.2-14/010: Ádám Anikó: Katedrális a szakrális, esztétikai és publikus tér határán
   • KAP-1.2-14/021: Radvánszky Anikó: Szabálytalan olvasás. Szenzualitás, kritikai gondolkodás és etika kapcsolódási pontjai a kortárs filozófiban és kultúratudományban

 


Publikációk

 

 

 

 • Jolán Orbán, Anikó Radvánszky (dir.):
  Dons et résistances. Études sur Jacques Derrida. Budapest: L'Harmattan, 2019.

 

 

 

 • Ádám Anikó, Radvánszky Anikó (szerk.):
  A szöveg kijáratai. Tanulmányok Roland Barthes-ról. Budapest: Kijárat Kiadó, 2019.

 

 

 

 

 

 

 • Anikó Ádám, Anikó Radvánszky, François Soulages (dir.):
  L'homme qui rêve. Paris: L'Harmattan, 2016.

 

 

 

 

 

 

 • Anikó Ádám, Enikő Sepsi, Stéphane Kalla (dir.):
  Contempler l'infini. Paris: L'Harmattan, 2015.

 

 

 

 • Ádám Anikó, Radvánszky Anikó (szerk.):
  Térérzékelések, térértelmezések. Budapest: Kijárat Kiadó, 2015.

 

 

 

 • Radvánszky Anikó:
  Jel ‒ Írás ‒ Eredet. A dekonstrukció (kon)textusairól. Budapest: Kijárat Kiadó, 2016.

 

 

 

x