Mos Maiorum Kutatócsoport

Vezető: Dr. Hörcher Ferenc egyetemi tanár

A Mos Maiorum Kutatócsoport elsődleges célja, hogy az összehasonlító politikatudomány és alkotmányjog valamint a politikai filozófia eszközével rávilágítson a nyugati civilizációhoz tartozó demokráciák alkotmányos és politikai kultúrájának hasonlóságaira és különbségeire. A kutatások fókuszában a tág értelemben vett politikai elitek és a választók széles körének alkotmányos és politikai kultúrája áll. Célunk a sokszor igencsak szűk horizonton mozgó magyar politikai gondolkodás és kultúra fejlesztése, illetve a hazai politikai és alkotmányos fejlemények nemzetközi folyamatokban történő elhelyezése.

Az összehasonlító perspektíva éppen emiatt játszik döntő szerepet kutatásainkban: komparatív elemzések révén ugyanis elkerülhetjük a nyugati minták túlzó idealizálását illetve az önostorozó kelet-európai provincializmus ugyancsak hamis képét. Az összehasonlítás a tényfeltárás meghatározott módja, amely segít elhelyezni egy adott politikai jelenséget a világban. Bizonyos fokú kompetencia az előrejelzések terén, ám egyben nagyfokú világértelmező képesség jellemzi a politikai és alkotmányos gondolkodás általunk preferált változatát.

A Kutatócsoport tudományos műhelyként elemzések és tanulmányok készítése, illetve konferenciák és előadássorozatok szervezése révén egyszerre kíván a tudományos közéletben illetve a társadalmi-politikai nyilvánosságban aktív szerepet vállalni. A közvélemény formálása, európai mintákkal való megismertetése legalább annyira fontos számunkra, mint a tudományos diskurzusban való aktív és befolyásoló részvétel.

x