A kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Dr. Hargittay Emil DSc, egyetemi tanár.

Az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport 2012. július 1-jén kezdte meg működését Szelestei Nagy László vezetésével, a PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének kutatási programjaként, a 2006-ban alakult Lelkiségtörténeti Műhely folytatásaként.

A kutatás témája a barokk irodalom és lelkiség a Kárpát-medencében. Célunk az 1800 előtti nyomtatott és kéziratos imádságok, népénekek, prédikációk stb. számbavétele, számítógépes feldolgozása, a róluk szóló szakirodalom bibliográfiájának folyamatos gondozása, az arra érdemes szövegek közreadása, továbbá a barokk főpapi reprezentációs irodalom (orációk, köszöntő versek és előadások, tárgyi ajándékok) feltárása és katalogizálása, valamint ezen témakörökben kutatások végzése és ösztönzése.

x