Hírek, aktualitások

Kutatók éjszakája

2021. szeptember 24-én Bajáki Rita tart előadást Járványkezelés a 16–17. századi Magyarországon címmel a Iohanneumban, Esztergomban.

Program →


Munkatársaink konferencia-előadásai

A 2021. szeptember 8–11. között Budapesten megrendezett Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban című Rebakucs-konferencián a következő előadásokkal szerepeltek munkatársaink:

  • Bajáki Rita, A döghalál Isten ostora (pestis elleni imádságok)
  • Báthory Orsolya, Magyar orvostudományi irodalom a 17. században
  • Szádoczki Vera, (Betegség és gyógyítás jezsuita módra)


Program →


Eucharisztia a barokk lelkiségi irodalomban

A Kutatócsoport előadása 2021. szeptember 7-én az Ars Sacra fesztivál keretében Szelestei Nagy László, valamint Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Maczák Ibolya és Szádoczki Vera közreműködésével. További információ →


Előadás a Mária-rádióban

2021. augusztus 28-án, a Premontrei 900 tematikus nap keretében Maczák Ibolya a Mária Rádióban mutatja be a kutatócsoportot és beszél a 18. századi, premontrei vonatkozású prédikációkról.

 

Online előadás

2021. július 16-án volt a YouTube premierje Maczák Ibolya Hitszónokok, prédikációk a 18. században című előadásának, az Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány által szervezett Régi magyarországi emlékek Székesfehérváron (1001–1830) című rendezvénysorozat részeként.

https://www.youtube.com/watch?v=uEhQC3c-z0M&t=1s

 

Júniusi felolvasóülés

Serfőző Szabolcs, A pozsonyi Mária-oszlop mint trophaeum

Időpont: 2021. június 24. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: Zoom
Webinar ID: 914 2217 2066

Meghívó


Májusi felolvasóülés

Medgyesy S. Norbert: A lelki és testi gyógyulás helye (Velem-Szentvid áhítatformái és a perenyeiek zarándoklata)

Időpont: 2021. május 27. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: online előadás

További információ


XIV. Lelkiségtörténeti Konferencia

Felhívás →

Meghívó →

Program →


Februári felolvasóülés

Koós Balázs
A kéziratok jelentősége a Káldi-kutatásában (Ki és hogyan fordította a Káldi-Bibliát?)

Időpont: 2021. február 25. (csütörtök), 16.30 óra


Januári felolvasóülés

Kristóf Lilla Alida
Széchényi Pál két temetése – Barokk lelkiség az antropológus szemével

Időpont: 2021. január 21. (csütörtök), 16.30 óra
Helyszín: online

Az előadás linkje → 

Meghívó →

Konferencia és könyvbemutató

450 éve született Pázmány Péter
Tudományos konferencia, Budapest, 2020. október 7.

A konferenciáról →

Munkatársaink előadásai:

Báthory Orsolya: Pázmány Péter latin nyelvű életműve
Nagy László: Metszet, életrajz és panegyris lyrica Pázmány Péterről 1679-ből
Hargittay Emil: A Pázmány Péterre vonatkozó kutatások a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (1998-2020). Hogyan tovább?

Könyvbemutató
A Pázmány kritikai kiadás legújabb kötete (Budapest 2020):
Posonban lött prédikáció (1610) és Pünkösd után X. vasárnap első prédikáció (1636), szerkesztette Bajáki Rita és M. Horváth Mária
bemutatja: Maczák Ibolya

A konferencia online követhető a PPKE hivatalos Facebook-oldalán.

 

Munkatársaink konferencia-előadásai

Maczák Ibolya: A premontreiek és a 18. századi magyarországi prédikációirodalom

900 éves a premontrei rend
Gödöllő, 2020. szeptember 1-12.
Program

 

Szelestei Nagy László: Oráció Szent Lászlóról az 1634. évi bécsi Szent László-napi ünnepségen
Hargittay Emil: „iffiul pro 2bus syllabis Licentia Poetica": Zrínyi és a magyar nemzeti vers-idom

Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet
Eger, 2020. szeptember 3-5.
program:
https://iti.btk.mta.hu/images/Zrinyi400_Programfuzet_teljes_Eger_09_03_05.pdf

Beszámoló a konferenciáról →


Szádoczki Vera doktori védése

Neolatin elégiaköltészet a 18. századi Magyarországon; A jezsuita költészetoktatás és Makó Pál munkássága

Időpont: 2020. június 17., 10.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., I. em. 112. terem

Meghívó

Eredmény: Summa cum laude!

Képek a védésről →

 

XIII. Lelkiségtörténeti Konferencia

Az idő és tér szerepe a barokk kori lelkiség alakulásában

Időpont: 2020. április 17‒18.
Helyszín: PPKE BTK, Sophianum, Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1., I. em. 112.

Program

A konferencia a járványhelyzet miatt elmarad! (Az előadások szövegét tanulmánykötetben megjelentetjük.)


Konferencia

Olasz hatás a magyarországi lelkiségre

Időpont: 2020. január 30. (csütörtök), 10.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 204. terem

Meghívó

Képek

 

Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés

Pázmány 450

Időpont: 2020. január 22. (szerda), 16.00 óra
Helyszín: PPKE HTK (1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.) I. emelet, Díszterem

Meghívó

 

Könyvbemutató

Kutatócsoportunk új kiadványai

Időpont: 2019. december 12. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ (1051 Budapest, Arany János u. 1.) 2. emeleti Kisterem

Meghívó

Képek

 

Munkatársaink konferencia-előadásai

Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.

     Szeged, 2019. október 10-11.

     Program

Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban (16-18. század)

     Miskolc, 2019. november 13.

    Program

 

Könyvbemutató

Kutatócsoportunk újabb konferencia- és tanulmánykötetei

Időpont: 2019. október 24. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., 009. terem

Meghívó

Képek

 

Szelestei N. László újabb kitüntetése

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana díjat adományozott Szelestei Nagy Lászlónak. A kitüntetést a testület nevében a konferencia elnöke, Veres András püspök adta át június 3-án, Budapesten.

Részletes beszámoló és képek itt.

 

Májusi felolvasóülés

Kaposi Krisztina:
Adalékok a 17. századi eszkatológiai gondolkodás költői leképezéseihez: túlvilági toposzok és motívumok formálódása a Comico-Tragoedia szövegkritikai munkálatainak tükrében

Időpont: 2019. május 30. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., 204. terem.

Meghívó

ELMARAD!

 

Szelestei N. László kitüntetése

Kutatócsoportunk alapítója, mestere, Szelestei Nagy László kapta 2019-ben a Szent István Társulat Stephanus-díját.

Részletes beszámoló és képek itt.

 

A Szent István Tudományos Akadémia felolvasóülése

Előadások az Eucharisztia tiszteletéről 3.:
Eucharisztikus imádságok és imakönyvek


Időpont: 2019. május 6. (hétfő)
Helyszín: PPKE, Budapest, VIII., Szentkirályi utca 28. II. emelet, Szent II. János Pál pápa terem

Program

 

XII. lelkiségtörténeti konferencia

Vezető egyházi személyek, intézmények szerepe a hívek lelkiségének alakításában a 17-18. században

Időpont: 2019. április 26-27. (péntek-szombat)
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., I. em. 112.

Program, rezümék

Képek

 

Műhelykonferencia

ÁTFEDÉSEK
Szövegalkotás a 16-18. századi irodalomban

Időpont: 2019. február 7. (csütörtök)
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 204.
Meghívó

Képek

 

Novemberi felolvasóülés

Szelestei N. László:
A hivatalnok majma - Példázat prédikációkban

Időpont: 2018. november 29. (csütörtök), 14.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Piliscsaba, Egyetem u. 1. Anselmianum, I. em. 106.

Meghívó

 

Októberi felolvasóülés

Maczák Ibolya:
Prédikáció, kompozíció, kompiláció

Időpont: 2018. október 25. (csütörtök), 14.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Piliscsaba, Egyetem u. 1. Anselmianum, I. em. 106.

Meghívó

 

XI. lelkiségtörténeti konferencia

Eucharisztia és Úrvacsora a 16-18. századi Magyarországon

Időpont: 2018. április 6-7. (péntek-szombat)
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., I. em. 112.

Program, rezümék

Képek

 

Könyvbemutató

Pázmány Péter: Alvinczi Péternek... megrostálása (1609)

Időpont: 2018. március 12. (hétfő), 17.00 óra
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciaterme (Bp. V., Arany János u. 1., II. emelet)
Meghívó

 

Műhelykonferencia és könyvbemutató

Második Mária: Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben. Műhelykonferencia

Időpont: 2017. december 14. (csütörtök)
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 206.
Meghívó

Képek

Az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport újonnan megjelent tanulmányköteteinek bemutatója

Időpont: 2017. december 14. (csütörtök), 16.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 206.
Meghívó

 

Regum Gemma, Ladislae – Szent László király és kultusza. Konferencia az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Váci Egyházmegye, a PPKE BTK Klasszika filológia, Medievisztika és Művészettörténet tanszékei szervezésében, Vác, 2017. november 9–10.
Bajáki Rita előadása: Szent László alakja a barokk kori imakönyvekben

Váltások és (disz)kontinuitások, hagyományok és újítások a reformáció 500 éves történetében. A hosszú reformáció perspektívája a közép-kelet-európai régióban. Refo RC / Babeş-Bolyai Tudományegyetem – Magyar Tudományos Akadémia – RefoRC nemzetközi konferencia, Kolozsvár, 2017. október 27–28.
Bajáki Rita előadása: Újrahasznosított imádságok
Hargittay Emil előadása: „azon posztóbul külön formára szabott nadrágok". A hitről való vitatkozások műfaji határai a kora újkorban
http://iti.btk.mta.hu/images/hosszu_reformacio_konf_Kolozsvar.pdf

A katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században, Pécs, 2017. szeptember 28-29.
Maczák Ibolya előadása: Főpapi műveltség a 17. században – Illyés András munkásságának tükrében

Ars Sacra Fesztivál, PPKE BTK, 2017. szeptember 21.
Szelestei N. László előadása: 17. századi orációk és prédikációk Szent László királyról
https://btk.ppke.hu/esemenyek/2017-09-21-ars-sacra-fesztival

A reformáció emlékezete a kora újkorban. Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. századi Magyarországon, Debreceni Egyetem, 2017. május 18–20.
Báthory Orsolya előadása: Pázmány Péter Peniculus papporuma
http://iti.btk.mta.hu/hu/21-hirek/364-a-reformacio-emlekezete-a-kora-ujkorban-tajekoztato-2

I. SCRIPTORIUM konferencia, Vác, 2017. május 11–12.
Szádoczki Vera előadása: Szentmihályi Mihály énekeskönyvének kéziratai
Maczák Ibolya előadása: Illyés András kéziratos prédikációi
Szelestei N. László előadása: Ecsegi prédikációk a 17. század második feléből

 

X. lelkiségtörténeti konferencia

Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon

Időpont: 2017. április 21-22. (péntek-szombat)
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., I. em. 112.

Program, rezümék

Képek

 

Munkatársunk előadása az ELTE Mercuriales sorozatában

Maczák Ibolya:
Levegő, folyóvíz, prédikáció (Az usus publicus gyakorlata Illyés András életművében)

Időpont: 2017. április 19. (szerda), 16.00 óra
Helyszín: ELTE, Budapest, Múzeum krt. 4/A, 329.

Meghívó

 

Márciusi felolvasóülés

Siptár Dániel:
Szent István fejereklyéjének „hazatérése" Székesfehérvárra az 1770-es években

Időpont: 2017. március 30. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 206.

Meghívó

 

Februári felolvasóülés

Déri Eszter:
A családi reprezentáció eszközei a barokk halotti prédikációkban

Időpont: 2017. február 23. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 205.

Meghívó

 

Januári felolvasóülés

Kusler Ágnes:
Friedrich Brentel emblematikus tondói a budapesti Szépművészeti Múzeumban: Források és értelmezési lehetőségek

Időpont: 2017. január 26. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.

Meghívó

 

Műhelykonferencia

Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon

Időpont: 2016. december 1. (csütörtök)
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 206.

Program, rezümék

 

Novemberi felolvasóülés

Dénesi Tamás:
„miként homályosodott meg Pannonia hegyinek néhai szép tündöklő arannya"
– Szabálykövetés és lázadás a 18. századi bencés hétköznapokban

Időpont: 2016. november 17. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.

Meghívó

 

Könyvbemutató

Időpont: 2016. október 27. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 205.

Meghívó

 

Ars Sacra fesztivál

Szelestei N. László:
Szent Márton tisztelete Magyarországon a XVII-XVIII. században

Időpont: 2016. szeptember 22. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 205.

Meghívó

 

IX. lelkiségtörténeti konferencia

Barokk vallásos közösségek

Időpont: 2016. április 1-2. (péntek-szombat)
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., III. em. 315.
Program, rezümék

 

Februári felolvasóülés

Lipp Mónika:
A szerzetesi élet példaképei – 18. századi festmények az egri irgalmasok rendházában

Időpont: 2016. február 25. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 203.
Meghívó

 

Munkatársunk előadása az Irodalomtudományi Intézetben

Szádoczki Vera:
Makó Pál és az 1777-es Ratio Educationis

Időpont: 2016. január 19. (kedd), 16.00 óra
Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Bp., XI., Ménesi út 11-13., I. em. Tanácsterem

 

Konferencia és könyvbemutató

Útmutató
Műhelykonferencia Pázmány Péter Kalauzáról

Időpont: 2015. december 3. (csütörtök)
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 205.
Meghívó

Bitskey István Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében c. könyvének bemutatója

Időpont: 2015. december 3. (csütörtök), 14.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 205.
Meghívó

 

Novemberi felolvasóülés

Korondi Ágnes:
Alexandriai és Sienai Szent Katalin misztikus eljegyzése a magyar kódexirodalomban

Időpont: 2015. november 26. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., I. em. 108.
Meghívó

 

Vitaülés az Irodalomtudományi Intézetben

Szelestei N. László:
Az irodalom szerepe a Székesfehérvári Egyházmegye kialakításában
(Séllyei Nagy Ignác, 1733–1789)

Időpont: 2015. november 17. (kedd), 16.00 óra
Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Bp., XI., Ménesi út 11-13., I. em. Tanácsterem
Meghívó


Októberi felolvasóülés

Körmendy Kinga:
Padovai studensek - esztergomi kanonokok 1442-1451

Időpont: 2015. október 29. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 204.
Meghívó

A Magyar Kurír beszámolója az előadásról


Felolvasóülés

Bárth Dániel:
Rókus atya, az ördögűző.
Egy "névtelen" 18. századi horvát ferences mentalitása

Időpont: 2015. október 1. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 205.
MeghívóArs Sacra fesztivál

Báthory Orsolya:
Diadalívek, harangok, ágyúlövések, avagy a barokk főúri pompa

Időpont: 2015. szeptember 25. (péntek), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., III. em. 315.
MeghívóVIII. lelkiségtörténeti konferencia
Az egyházi reprezentáció megnyilvánulásai Magyarországon 1800-ig
Időpont: 2015. április 16-18.
Helyszín: PPKE JÁK, Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi u. 28-30.
és PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Meghívó
Program, rezümék

Képek


Márciusi felolvasóülés

Medgyesy S. Norbert:
Interaktív barokk nagyheti misztériumjátékok és népénekek

Időpont: 2015. március 26. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 218.
Meghívó


Februári felolvasóülés

Bajáki Rita:
Deákból vött ige (Pázmány és a fordítás)

Időpont: 2015. február 26. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., II. em. 218.
Meghívó


Könyvbemutató

A Pázmány Péter kritikai kiadás legújabb kötete:
Pázmány Péter: Felelet (1603) - Jegyzetek a szövegkiadáshoz
(szerkesztette Báthory Orsolya és Hargittay Emil)

Időpont: 2015. február 16. (hétfő), 17.00 óra
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciaterme
(Budapest V. ker., Arany János u. 1., II. emelet)

Meghívó


Konferencia és
könyvbemutató

Makulátlan tükör: Könyvbemutató és műhelykonferencia
a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről

Időpont: 2014. december 4. (csütörtök), 10.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., fsz. 003.
Meghívó

Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés
a régi magyarországi irodalom újonnan megjelent tanulmányköteteiről

Időpont: 2014. december 4. (csütörtök), 16.30 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1., III. em. 316.
Meghívó

Képek


Szent István Társulati Esték
Hargittay Emil: Pázmány Péter életútja és személyisége
Időpont: 2014. október 27. (hétfő), 18.00 óra
Helyszín: PPKE, Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 28., II. emelet, díszterem
Meghívó


Szent István Társulati Esték
Szelestei N. László: A "kitagadott" lelkiségi irodalom
Időpont: 2014. szeptember 29. (hétfő), 18.00 óra
Helyszín: PPKE, Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 28., II. emelet, díszterem
Meghívó


Ars Sacra fesztivál
A nők és a család 1800 előtti áhítati irodalmunkban
(Imádságok, népénekek, prédikációk)
Időpont: 2014. szeptember 25. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Részletek


Pázmány Szenior Egyetem
Irodalom és lelkiség. Őseink buzgósága
Időpont: 2014. szeptember-december
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Részletek


Májusi felolvasóülés
Szilágyi András: Magyar prímás-érsekek XVIII. századi allegorikus portréi 
a Pannonhalmi Képtár gyűjteményében
Időpont: 2014. május 29. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Meghívó


VII. lelkiségtörténeti konferencia

A nők és a régi magyarországi vallásosság
Időpont: 2014. április 24-26.
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Program, rezümék

Beszámoló


KépekMárciusi felolvasóülés
Koltai András: Magyar piaristák a barokk Rómában
Időpont: 2014. március 27. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Meghívó


Februári felolvasóülés
Haader Lea: Kik másoltak a Nyulak szigeti kolostorban? 
Arcképtöredékek a XVI. századból
Időpont: 2014. február 27. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Meghívó

 

Könyvbemutató
Pázmány Péter: Imádságos könyv (1631) - Jegyzetek a szövegkiadáshoz
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Meghívó


Januári felolvasóülés
Maczák Ibolya: A nyírbátori Krucsay-oltárról - másként
Időpont: 2014. január 30. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Meghívó


Közkincs
Konferencia a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról
Időpont: 2013. december 5.
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Program
Előadások
Képek
Résztvevők (1, 2)


Novemberi felolvasóülés
Csepregi Zoltán: Evangélikus konfirmáció a 16-18. században
Időpont: 2013. november 28. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Meghívó


Októberi könyvbemutató
Lelkiségtörténeti kötetek bemutatása
Időpont: 2013. október 31. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Sophianum, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Meghívó


Szeptemberi felolvasóülés
Tomisa Mária: Szakrális kis emlékek az Őrvidéken - Esterházy Pál nyomában -, különös tekintettel a Mária-tiszteletre
Időpont: 2013. szeptember 26. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Meghívó


Ars sacra fesztivál

Hazafias imádságok és énekek a 17-18. századból

Időpont: 2013. április 25. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.

Meghívó


Áprilisi felolvasóülés

Szilárdfy Zoltán: Mária-kongregációs szentképek a hitélet szolgálatában

Időpont: 2013. április 25. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.

 

VI. lelkiségtörténeti konferencia
Téma: Menny és pokol a barokk kori ember életében:
a mindennapoktól a műalkotásokig
Időpont: 2013. április 5-6.
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
Program
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Februári felolvasóülés

Szelestei N. László: Magyar nyelv és liturgia az újkorban

Időpont: 2013. február 28. (csütörtök), 17.00
Helyszín: PPKE BTK, Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 1.
x