Átfedések

Szövegalkotás a 16–18. századi irodalomban

Szerk. Kiss Farkas Gábor, Maczák Ibolya, Bp., MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, 2019 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 22).

Borító

Szöveg

x