Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon

Szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok, 4).

Borító

Szöveg

x