Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon

Szerk. Báthory Orsolya és Kónya Franciska, Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016 (Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok, 12).

Borító

Szöveg

 

x