Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon

Szerk. Szelestei N. László, Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2018 (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti Tanulmányok, 21).

Borító

Szöveg

x