Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben

26. kötet. Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben, szerk. Bajáki Rita és Báthory Orsolya, Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2020 (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok, 26)

Borító →

Belív →

x